5 พ.ย. นี้ ชาวน้ำเงิน-ขาว เตรียมคืนสู่เหย้า วิ่งเพื่อครู SG Run 2023

SG Run

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อครู SG RUN FOR OUR TEACHERS 2023  หนึ่งในกิจกรรมการคืนสู่เหย้าครั้งสำคัญ พร้อมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจาก CU Zero Waste และทีมนักเรียนที่ผ่านการอบรมด้านกาจัดการขยะจากการวิ่งโดยเฉพาะ  โดยรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมอบให้กับ ครูอาจารย์โรงเรียนเซนต์คาเบรียลอาวุโส เกษียณอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ กองทุนศิษย์คิดถึงครูของสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และกองทุนสวัสดิการครูปัจจุบัน และคาดว่าจะมีผู้เขาร่วมงานกว่า 4,000 คน

ภารดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กล่าวว่า โรงเรียนของเราได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง และในวันนี้บุคคลเหล่านี้ ยังคงไม่ลืม โรงเรียน และ บรรดาคุณครู ทั้งคุณครูเกษียณ และครูปัจจุบัน รวมไปถึง ความรู้สึกประทับใจตั้งแต่การจัดงาน SG Run ครั้งแรก จนถึงงาน SG Run 2023 นี้ ที่ได้ช่วยหล่อม ให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูเกษียณ ครูปัจจุบัน รวมไปถึงผู้ปกครอง มาร่วมแรงร่วมใจให้งานที่สำคัญนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

SG Run

ดร. ประวิช รัตนเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล กล่าวถึง ความประทับใจตั้งแต่การริเริ่มจัดงาน SG Run ครั้งแรก จนประสพผลสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก และเฝ้าคอยติดตามการการดำเนินการจัดงาน ที่มีแต่ยิ่งใหญ่ขึ้น และสำคัญได้ช่วยหล่อหลอมให้ ศิษย์เก่าจนปัจจุบัน ครูเกษียณและครูปัจจุบัน รวมถึงผู้ปกครอง มาช่วมกันร่วมงานที่เป็นประโยชน์และสำคัญแก่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลอันเป็นที่รักของเรา

น.สพ. ธนันต์ ลีละยูวะ ศิษย์เก่ารุ่น SG75 ประธานจัดงานSG Run 2023 ในครั้งนี้ กล่าวว่าผมในฐานะตัวแทนเพื่อนในรุ่น รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ทางสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลไว้ใจและสนับสนุนทีมงานศิษย์เก่ารุ่น SG75 ทำให้เพื่อนๆ ในรุ่นได้มีโอกาสกลับมารวมตัวทำงานร่วมกัน เป็นทีมงานหลักในจัดงานที่สำคัญนี้ เพื่อคุณครู มาสเตอร์ และโรงเรียนของเรา หวังว่าสิ่งที่เราช่วยกันทำนี้จะเป็นการแสดงจากรุ่นพี่ให้รุ่นน้อง ๆนักเรียนศิษย์ปัจจุบันได้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ โรงเรียน การตอบแทนสู่สังคม เพื่อเป็นเยาวชนที่ดี ประชาชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

คุณภูริชา หิรัญชัย  ผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้สนับสนุนงานกล่าวว่า ปีนี้ประสบความสำเร็จในการหาผู้สนับสนุนตามเป้าหมาย โดยได้มีติดต่อกลับไปในรายผู้สนับสนุนเดิมในครั้งที่ผ่านมาและครั้งก่อนๆ หลายๆรายที่เคยสนับสนุนในครั้งแรกๆ ได้กลับมาใหม่ เนื่องจากเห็นความตั้งใจของทีมงาน และวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่ชัดเจน

SG Run

คุณคมกฤช นิรันดร์วิชย และคุณกฤช สันติวุฒิเมธี  Event Creative and Designer กล่าวว่าแบบบนลายเสื้อวิ่ง เหรียญ และรูปแบบงานโดยรวม ได้รับแรงบันดาลจากลายบนใบอโศกเซนต์คาเบรียล ลายพรางอโศก (Ashok camouflage) ถูกพัฒนาแบบโดยเริ่มต้นจากโดยการเก็บใบอโศกจากต้นไม้ในโรงเรียน ทาสีลงบนใบแล้วปั้มลงมาบนกระดาษ ทำรูปแบบที่เหมาะสม ลายนี้จะเป็นอัตลักษณ์บ่งบอกถึงชาวเซนต์คาเบรียล ที่สามารถใช้ต่อได้รุ่นสู่รุ่น

นาย สรรพงศ์ รุ่งแสงมนูญ  ผู้อำนวยการแข่งขัน (Race Director ) กล่าวว่าระยะการแข่งขันจะมีสามระยะได้แก่มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร  ฟันรัน 4 กิโลเมตร และ 400 เมตร   ความโดดเด่นของงานวิ่งนี้คือในระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร จะเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยการวิ่งจะออกจากจุดปล่อยตัวภายในโรงเรียน เส้นทางผ่านแลนด์มาร์คที่สำคัญและงดงามได้แก่ พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5

เส้นทางวิ่งผ่านถนนราชดำเนินนอก ต่อถนนราชดำเนินกลาง ผ่านลานพลับพลาเจษฏาบดินทร์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เข้าถนนราชดำเนินในผ่านสนามหลวง ตรงเข้าถนนสนามไชย กลับตัวบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กลับผ่านเส้นทางเดิม ผ่านอาคารสหประชาชาติ ตามเส้นทางกลับสู่โรงเรียน โดยนักวิ่งที่ถูกถ่ายโดยช่างกล้องหลักของงานจะได้รูปถ่ายในงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สะดวกโดยค้นหารูปผ่านระบบการหาภาพจากการจดจำใบหน้าของผู้ให้บริการThairun จากประมาณการคาดว่าภาพถ่ายในงานที่แจกนักวิ่งน่าจะมีประมาณหนึ่งแสนภาพ

ในด้านความปลอดภัยทางในเส้นทาง และในโรงเรียน จะมีรถพยาบาลจากทีมบุคลากรการแพทย์จากเครือโรงพยาบาลเจ้าพระยา ประจำจุดต่างๆ มีแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ที่เป็นศิษย์เก่าฯ รวมถึงอาสาสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ผ่านการฝึกอบรม Medical Science Program (MSP) การปฐมพยาบาล การ CPR มาร่วมวิ่งในเส้นทาง ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ในด้านกิจกรรมภายในโรงเรียน คุณวรวุฒิ จิตรวรประเสริฐ และคุณธนิต คารวมิตร กล่าวว่า ทางโรงเรียนเซนต์คาเบรียลให้การสนับสนุน ทั้งในเรื่องสถานที่และบุคลากรอย่างเต็มที่  ในงานนี้ได้เตรียมอาหารอร่อยมากมายเพียงพอสำหรับนักวิ่ง  งานวิ่งนี้ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำของคุณกรกช สงวนปิยะพันธ์ ร่วมกับทีมงาน CU Zero Waste มาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะมีการใช้ภาชนะอาหาร แก้วน้ำ กระป๋องหรือขวดน้ำพลาสติกในเส้นทางวิ่ง แต่ทางทีมงานเตรียมอาสาสมัครนักเรียนเซนต์คาเบรียลที่ผ่านการฝึกอบรม คอยให้ความรู้กับผู้ร่วมงานในการทิ้งขยะตามถังแบ่งแยกประเภทภายในโรงเรียน

โดยขยะนั้นจะถูกคัดแยก และจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการสิ่งแวดล้อม มีตั้งแต่นำไปทำปุ๋ย ผ่านกระบวนการรีไซเคิล หรือนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (Refuse Derived Fuel, RDF)  นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานจะมีการขายของที่ระลึกพิเศษSG Run Zero Waste Merchandise คือการนำสินค้าที่ระลึกในแต่ละปีคละชนิดมารวมกันในถุง จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ และผลิตภัณฑ์ที่นำไวนิลจากการจัดงาน SG Run ในครั้งที่ผ่านมาตัดเย็บเป็นกระเป๋าจำนวนจำกัด

SG Run

งานวิ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นี้  คาดว่าจะมีนักวิ่งมาร่วมกิจกรรมประมาณ 3,500-4,000 คน งานเริ่มตั้งแต่ 04.00น. เป็นต้นไป โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วง 03.00-07.30 น. ใช้บริการรถสาธารณะเข้ามาร่วมงาน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ทั้งนี้งานวิ่งเพื่อครู SG Runจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล  โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล วัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ มอบเงินรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมอบให้กับ ครูอาจารย์โรงเรียนเซนต์คาเบรียลอาวุโส เกษียณอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ กองทุนศิษย์คิดถึงครูของสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และกองทุนสวัสดิการครูปัจจุบัน

SG Run ได้รับการจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 และถูกจัดเป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาของชาวเซนต์คาเบรียล โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 การจัดงานนี้มีเอกลักษณ์และสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติกันมา โดยทีมงานกลุ่มนักวิ่ง SG Run ที่ประกอบศิษย์เก่าหลายๆ รุ่น มาช่วยจัดงานด้วยจิตอาสา ใช้ความรู้ความสามารถขอตนเองในแต่ละด้าน มาถ่ายทอดประสบการณ์ ช่วยกันสร้างสรรคกิจกรรมที่ดี ส่งเสริมสุขภาพ แสดงความกตัญญูตอบแทนคุณครู และโรงเรียน

โดยในงานแถลงข่าวมี ภารดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ดร.ประวิช รัตนเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล คุณเกษม แจ่มนิลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียล ตัวแทนครูอาวุโส ตัวแทนครูปัจจุบัน ตัวแทนจากผู้สนับสนุนหลักการจัดงานได้แก่ตัวแทนจาก บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, บริษัท โอมาซซ์ โฮลดิ้ง จำกัด, เครื่องดื่มเกลือแร่ สปอนเซอร์ ในกลุ่มธุรกิจ ทีซีพี, แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน), สกายไอซีที จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์, กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี, ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชั่น จำกัด และแขกผู้มีเกียรติต่างๆ มาร่วมงานมากกว่า 150 ท่าน

รายละเอียดของงานสามารถหาข้อมูลได้บนเวปไซด์ www.sgrun4teachers.com

banner Sample

Related Posts