ทีทีบี จัดสัมมนา Sustainable Growth ดึงกูรูเสริมทัพความรู้ด้าน ESG กระตุ้นลูกค้าธุรกิจและSME

ttb-ESG

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เล็งเห็นความสำคัญของการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดสัมมนา Sustainable Growth – The way to Business of the Future เติมเต็มความรู้ให้แก่ลูกค้าธุรกิจและSME พัฒนาองค์กรด้วยแนวคิด ESG พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ที่ทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวตามแนวคิด ESG ได้ง่ายกว่าที่คิด เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง เตรียมความพร้อม ให้ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมรับมือกับมาตรการการค้าจากนานาประเทศ

นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ESG เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่มาจากคำว่า Environment, Social, Governance ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยนับเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและทุกชีวิตบนโลก ซึ่งในแต่ละปี ทั่วโลกมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมาก หากไม่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดได้ถึง 4 องศา สิ่งที่ตามมาคือ ภัยแล้งและพายุรุนแรงขึ้น น้ำทะเลร้อนและสูงขึ้น อาหารขาดแคลน เกิดปัญหาสุขภาพ ความยากจน และอาจจะเลวร้ายถึงการสูญพันธ์ในสัตว์บางชนิดได้ในที่สุด

“หากพิจารณาสถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยต่อโลกสูงถึง 0.9% ในขณะที่สัดส่วนของ GDP ไทยต่อโลกอยู่ที่ 0.6% ประกอบกับตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทย ทำให้ไทยถูกประเมินว่าจะเป็นประเทศลำดับต้น ๆ ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจากภัยแล้ง น้ำท่วม และการเติบโตของ GDP ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้ตระหนักในเรื่องนี้จึงประกาศเป้าหมายการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2065 จึงถึงเวลาแล้วที่ภาคธุรกิจจะต้องกำหนดเป็นภารกิจ เพื่อร่วมใจกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” นายศรัณย์ กล่าวย้ำ

ทีทีบี ได้วางกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจสู่ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Banking) ตามกรอบ B+ESG ที่ผสานธุรกิจและความยั่งยืนเป็นเนื้อเดียวกัน โดยอยู่บนพื้นฐานของการสร้างการเติบโตและความยั่งยืนให้กับทุก Stakeholders และสนับสนุนให้ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ของทีทีบี มาผนึกกำลังร่วมกันเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพราะวันนี้เรื่องของ ESG ได้ขยายวงกว้างออกไป หากผู้ประกอบการไม่เปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ และสุดท้ายจะวนกลับมากระทบกับธุรกิจ

นายศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ แต่ยังเป็นการรับมือกับมาตรการทางการค้าที่หลายประเทศเริ่มนำมาใช้ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนสหภาพยุโรป หรือ CCA (Clean Competition Act) มาตรการจัดเก็บภาษีคาร์บอนของสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศไทยเริ่มมีการพูดถึงกติกาใหม่อย่าง Thailand Taxonomy เพื่อผลักดันภาคธุรกิจเข้าสู่แนวคิด ESG และรวมถึงพรบ. Climate Change ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้ องค์กรใหญ่หลายแห่งก็ได้เริ่มกำหนดให้ซัพพลายเออร์และคู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเช่นกัน หากไม่สามารถทำตามเกณฑ์ก็อาจสูญเสียโอกาสในการทำธุรกิจ หรือมีต้นทุนธุรกิจเพิ่มขึ้นได้

สำหรับการจัดงานสัมมนา Sustainable Growth -The way to Business of the Future ทีทีบี ต้องการสร้างความเข้าใจเรื่อง ESG และอยากกระตุ้นให้ลูกค้าตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานนำไปปรับใช้กับองค์กรได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้การสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) และสินเชื่อสีฟ้า (Blue Loan) ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพลังงานชีวภาพ โครงการจัดการของเสีย อาคารสีเขียว ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ให้สินเชื่อสีเขียวไปแล้วกว่า 13,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ทีทีบี ยังเป็นผู้นำในการปล่อยสินเชื่อรถยนตร์ EV อีกด้วย

banner Sample

Related Posts