3 ผู้นำธุรกิจสุขภาพ ผนึกกำลังพลิกโฉมวงการ Wellness เชิงรักษา

Wellness

บางกอก เฮลท์แคร์เซอร์วิส ผู้นำ Nursing Home จับมือ Mynurz ผู้นำ Nursing Care และ Panacee Group ผู้นำ Wellness มาตรฐานเยอรมนี สร้าง ecosystem ดูแล รักษา ฟื้นฟู ครบวงจร  พลิกโฉมมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยครบวงจรรายแรกของประเทศไทย เปิดตลาดWellness เชิงรักษา   ในกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดง มูลค่าตลาดกว่า 30,000 ล้านบาท รับสังคมผู้สูงอายุ คนไทยอายุยืนขึ้น แต่กลับป่วยด้วยโรค NCDs ในกลุ่มคนอายุน้อยลง ตั้งเป้าหมายฟื้นฟูผู้ป่วยกลุ่มคนทำงานกลับสู่สังคม เพื่อกำลังขับสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

นางนิตยา ชไนศวรรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด (BHS group) ผู้ให้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรและ ศูนย์เทรนนิง ดูแลผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า บริษัทมีเป้าหมายสร้าง ecosystem ด้านการดูแล รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยแบบครบวงจร ไปพร้อมกับการแตกไลน์ขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ผ่านการลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ พานาซี เมดิคอล กรุ๊ป และบริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MyNurz) ด้วยการนำเอาจุดแข็ง 3 ผู้นำด้านบริการ Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุวงจร ผู้นำด้านNursing Care ศูนย์จัดหาพยาบาลแลผู้ดูแลมืออาชีพ และผู้นำด้าน Wellness การแพทย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการทำเซลล์บำบัด เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) มาตรฐานเยอรมนี

มาสร้าง ecosystem ด้านการดูแลรักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยครบวงจร ซึ่งจะทำให้สามารถแลกเปลี่ยนฐานลูกค้าระหว่างกัน และช่วยขยายฐานลูกค้าใหญ่ให้ขึ้น โดยจะเชื่อมโยงประวัติการใช้บริการผู้ป่วยระหว่างกันทำให้ส่งต่อการรักษาและเติมการให้บริการแบบไร้รอยต่อระหว่าง 3 ธุรกิจสุขภาพ เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยหนึ่งคน ไม่สามารถใช้วิธีการดูแลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ผู้ป่วยหนึ่งคนต้องการการฟื้นฟูดูแลจากศูนย์ดูแลที่มีมาตรฐาน และอาจต้องการกลับไปพักฟื้นที่บ้านเมื่ออาการดีขึ้น

ในขณะเดียวกันคนไข้มีความต้องการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย จำนวน 380 เตียง มีอัตราการครองเตียง 90% และเพิ่มจำนวนเตียงประมาณ 15%ในทุกๆ ปี เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke  รายใหม่ปีละ150,000 คน ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 2,000,000คน ในประเทศไทย

นายแพทย์ พีรพัฒน์ ต่างใจ ผู้อำนวยการ พานาซี เมดิคอล กรุ๊ป เปิดเผยว่า ผู้นำด้าน Wellness  การแพทย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการทำเซลล์บำบัด เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) มาตรฐานเยอรมนี   เปิดเผยว่า การผนึกกำลังกันครั้งนี้ เป็นผลมามองเห็นโอกาสในตลาด Wellness เชิงรักษา ในกลุ่มคนที่มีอาการป่วยอยู่แล้ว ในกลุ่มสีเหลืองคนที่เริ่มป่วยโรคไม่รุนแรง และกลุ่มสีแดงผู้ป่วยรุนแรง เรื้อรัง ต้องการกายภาพบำบัด

ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการใช้บริการ Wellness เพื่อบำรุง รักษาและฟื้นฟู สุขภาพควบคู่การบริการดูแลที่ถูกต้อง  ทั้ง 3 บริษัท มองเห็นโอกาสเหมือนกันว่าคนกลุ่มรักษามีความต้องการใช้บริการWellness เกือบ 100% และเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง  ในขณะที่ตลาดส่วนใหญ่มุ่งให้บริการ ตอบโจทย์กลุ่ม สีเขียว คนที่ไปที่ยังไม่ป่วย เป็นการรักษาเชิงป้องกันในกลุ่มคนรักสุขภาพ ที่มีจำนวนมากกว่า แต่กลับมีความต้องการเข้าใช้บริการด้านWellness น้อย เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีค่านิยม ไม่เจ็บป่วย ไม่หาหมอ

Wellness
นางนิตยา ชไนศวรรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกเฮลท์แคร์ เซอร์วิส จำกัด (BHS group)

ทั้งนี้สำหรับตลาด Wellness กลุ่มที่มีอาการป่วยตลาดมีมูลค่าสูงถึง 30,000  ล้านบาท เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ Aging Society ประกอบกับคนไทยมีอายุยืนมากขึ้น อายุเฉลี่ย 85 ปี แต่ในทางกลับกันกลับพบอัตราการป่วยด้วยโรคด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs อายุน้อยลงเรื่อย ๆ  โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke  ในคนอายุน้อยเพิ่มขึ้น กำลังสำคัญในการผลิตและสร้างรายได้ส่งผลกระทบในเชิงระบบเศรษฐกิจประเทศในเชิงมหภาค

นางวิไรพรรณ  สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บริษัท โครนัส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (MyNurz) ผู้นำ Nursing Care ศูนย์จัดหาพยาบาล และผู้ดูแล มืออาชีพปัจจุบันเปิดเผยว่า  การจับมือกันครั้งนี้ สามารถส่งต่อดูแลรักษาผู้ที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูที่รวดเร็ว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยคือสิ่งสำคัญ ประกอบกับผู้ป่วยหนึ่งราย ต้องการใช้บริการฟื้นฟูร่างกายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้าพักรักษา บำบัดฟื้นฟูในศูนย์ หรือ พักฟื้นที่บ้านโดยมีพยาบาลหรือผู้ดูแลมืออาชีพ ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการให้บริการและส่งต่อคนไข้ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอคิวและซักประวัติใหม่ เนื่องจากทั้ง 3 มีการเชื่อมโยงข้อมูลคนไข้กัน ทำให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและทันท่วงที

ในส่วนการให้บริการส่งพยาบาลดูแลผู้ป่วยตามบ้านพบว่าของ Mynurz  ผ่านมาพบคนไข้ ต้องการวิตามินบำรุง หรือด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย แต่ไม่มีโรงพยาบาลหรือศูนย์เปิดให้บริการถึงบ้าน ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดเดิมให้คนไข้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ หรือติดเตียง ได้ใช้บริการ Wellness ได้ เนื่องจากคนกลุ่มนี้ต้องการสุขภาพที่ดี แข็งแรง เช่นเดียวกับคนทั่วไป

พบว่าการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยจากที่บ้านไม่สามารถทำได้เต็มที ไม่ตอบโจทย์การฟื้นฟูคนไข้ให้กลับไปมีชีวิตที่ดีใกล้เคียงปกติ ซึ่งเป้าหมายใหญ่ที่สำคัญของความร่วมมือกันคือการรักษาคนไข้  รุนแรง เรื้อรัง วัยทำงาน ให้กลับใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ ซึ่งมีเวลาจำกัดในการฟื้นฟูเพียง 6 เดือนเท่านั้น ด้วยคนกลุ่มนี้เป็นกำลังสำคัญที่ผลิตรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ส่วนใหญ่เป็นคนทำงาน ผู้บริหารระดับกลางไปถึงระดับสูง ที่มีความสามารถ ทำงานเยอะ พักผ่อนน้อยไม่ได้ดูแลตัวเอง สำหรับธุรกิจ Home Care มีตัวเลขโต 50 % ในทุก ๆ ปี

banner Sample

Related Posts