ซีพีแรม ชวนรับลมหนาว จัดงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 4

ซีพีแรม

ซีพีแรม ยกระดับแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 4 โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ 45 ไร่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี

โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 โดยสร้างแหล่งท่องเที่ยวเป็นทุ่งทานตะวัน และแปลงสาธิตการเกษตร บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ พร้อมยกระดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้าน สู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

ซีพีแรม
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู กล่าวว่า การจัดงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 4  นับเป็นการสร้างความสุขและให้ความรู้แก่ชุมชนและสังคม ผลักดันชุมชนให้มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งการเรียนรู้ สามารถศึกษาความรู้ด้านการเกษตรจากแปลงสาธิตการเกษตร ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยภายในงานได้สร้างจุดถ่ายรูป จุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพร่วมกับดอกทานตะวันและไม้ดอกนานาพรรณเป็นที่ระลึก  พร้อมกันนี้ยังได้เปิดให้ชุมชนนำสินค้าในชุมชน สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปมาจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง นับเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวรับลมหนาวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้ ในปีนี้ยังมีความพิเศษมากเรื่องหนึ่งคือ ภายในงานได้มีการจัดแสดง ‘ต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ’ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความหมายต่อคนไทย ในฐานะ ‘ดอกไม้ประจำชาติ’ โดยทาง สวทช. ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ราชพฤกษ์ จำนวน 360 เมล็ด ให้แก่ JAXA เมื่อปี 2562 เพื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบร่วมกับเมล็ดพันธุ์พืชจากอีก 11 ประเทศ ก่อนส่งขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ในปี 2563 เป็นเวลาประมาณ 7 เดือน ก่อนจะส่งกลับถึงพื้นโลกในปี 2564 และได้ถูกนำไปเพาะเป็นต้นกล้า ณ โรงเรือนวิจัย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และหลังจากงานนี้ จะนำต้นกล้าราชพฤกษ์มาปลูกในบริเวณ บริษัทซีพีแรม จำกัด

ซีพีแรม

นายภาสกร บุญญลักษม์ กล่าวว่า กระแสนิยมการท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาติและเที่ยวตามวิถีชุมชนมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ดียิ่งที่ภาคเอกชนได้จัดงานดีๆ ดังกล่าวขึ้นต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 4 นับว่าเป็นงานประจำปีของชาวปทุมธานีก็ว่าได้ ซึ่งเป็นงานที่ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนเป็นอย่างดี งานทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง นับว่าเป็นโครงการที่พัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากฐานรากได้อย่างดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริม และสนับสนุนชุมชนในการนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ และยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์ และสร้างพลังสังคม พลังชุมชน รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน สามารถร่วมงาน ในงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 4  พร้อมรับลมหนาวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบกับ ทุ่งทานตะวัน บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ เยี่ยมชมแปลงสาธิตการเกษตร  สินค้าจากชุมชนที่นำมาจำหน่ายในงาน จุด Selfie เช็คอิน สไตล์ปทุมธาเนี่ยน และแจกฟรี ต้นกล้าผัก ไม้ประดับ พืชพันธุ์นานาชนิด  ระหว่างวันที่ 2-17 ธันวาคม 2566  เวลา 08.30 – 18.00 น.  ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่

banner Sample

Related Posts