DMT ลุยแจกกระเป๋ากันง่วงให้ผู้ใช้ทางเดินทางปลอดภัย

ทางยกระดับดอนเมือง

นางอโนมา อุฤทธิ์ (คนที่4จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT นำคณะผู้บริหารแจกกระเป๋ากันง่วงในโครงการ “เที่ยวปีใหม่ทั่วไทย ปลอดภัยไปกับดอนเมืองโทล์ลเวย์” ในช่วงวันหยุดยาวให้แก่ผู้ใช้ทาง เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องคนไทยเดินทางถึงที่หมายด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย ณ ด่านดินแดงและด่านอนุสรณ์สถาน

banner Sample

Related Posts