AIS ผนึกกำลังภาครัฐ จัดระเบียบสายสื่อสารถนนเอกมัย จัดระเบียงเมืองและความปลอดภัยของประชาชน

AIS เอไอเอส

AIS ร่วมทำงานต่อเนื่องกับทาง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยล่าสุด ส่งทีมวิศวกรเพื่อลงพื้นที่ดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณถนนถนนเอกมัย

AIS เอไอเอส

โดย AIS ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล นอกเหนือจากการเดินหน้าพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อตอบสนองการใช้ระบบสื่อสารทั้งโมบายล์และฟิกซ์บรอดแบนด์แล้ว ยังพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบการสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตอบโจทย์แนวทางการจัดระเบียบเมือง ด้วยเล็งเห็นถึงความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ รวมถึงยังเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพที่ดีให้กับพื้นที่อีกด้วย

AIS เอไอเอส

banner Sample

Related Posts