Bitkub Academy จับมือ The City University of Paris พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการไทย-ฝรั่งเศส

Bitkub Academy

บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ผู้ดำเนินการ Bitkub Academy ศูนย์การเรียนรู้สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน ประกาศความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเมืองปารีส (The City University of Paris) ในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อยกระดับคนไทยให้มี Skill Set ที่พร้อมต่อการแข่งขันในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยมี นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด และ Dr. Alaric Naude ประธานบริหาร มหาวิทยาลัยเมืองปารีส ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน ณ ชั้น 11 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์

นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง Bitkub Academy และมหาวิทยาลัยเมืองปารีส ในครั้งนี้ มุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการใน 3 ด้าน ได้แก่ พันธมิตรองค์กร พันธมิตรด้านการจัดการองค์ความรู้ในประเทศไทย และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมจุดแข็งของเราในการเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ครบครัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดความรู้ให้โดยตรงจากหลากหลายพันธมิตรในหลายประเทศ ซึ่งเราเชื่อว่า ความร่วมมือนี้ จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนให้คนไทยมีศักยภาพและทักษะที่จำเป็นในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Bitkub Academy และมหาวิทยาลัยเมืองปารีส มุ่งให้ความสำคัญใน 3 ด้าน ดังนี้

1. พันธมิตรองค์กร (Corporate Partnership) การร่วมเป็นพันธมิตรระดับองค์กรในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและชื่อเสียงที่ดีของทั้งสององค์กรพันธมิตร เช่น Bitkub Academy ที่ได้รับการยอมรับจาก AACSB (สหรัฐอเมริกา) และ CMI (สหราชอาณาจักร) ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำของโลก

2. พันธมิตรด้านการจัดการองค์ความรู้ในประเทศไทย (Knowledge Partnership in Thailand) เพื่อร่วมพัฒนาเนื้อหาและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งจะรองรับการเรียนการสอนทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (Professional Events Collaboration) ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างเครือข่าย ไปจนถึงงานสัมมนาต่าง ๆ โดยมีวิทยากรจาก The City University of Paris ร่วมแบ่งปันความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ

Dr. Alaric Naude กล่าวทิ้งท้าย “ขอขอบคุณ Bitkub Academy ที่ให้ความสนใจร่วมเป็นพันธมิตรส่งเสริมด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยเมืองปารีส เราจะสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ร่วมกับ Bitkub Academy อย่างเต็มที่ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของความร่วมมือนี้ เพื่อสร้างอนาคตที่ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ได้ไม่มีสิ้นสุด ซึ่งการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็น Local Trusted Partner เจ้าแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย”

 

banner Sample

Related Posts