รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานทีเส็บ

TCEB

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ทีเส็บ พร้อมด้วย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ทีเส็บ และ คณะผู้บริหารทีเส็บ ให้การต้อนรับ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้รับฟังสรุปแนวทางการดำเนินงานของทีเส็บ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล พร้อมได้มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ณ สำนักงานทีเส็บ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

banner Sample

Related Posts