ซีพีเอฟ แจ้งดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ 2.96 – 4.09% ต่อปี พร้อมขายให้กับประชาชนเป็นการทั่วไป

CPF

“ซีพีเอฟ” ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร กำหนดอัตราดอกเบี้ย สำหรับหุ้นกู้จำนวน 4 ชุด พร้อมขายให้กับประชาชนเป็นการทั่วไป ระหว่างวันที่ 22 – 23 และ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ “A+” จากทริสเรทติ้ง เสนอขายผ่าน 7 สถาบันการเงินชั้นนำ ทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์ โดยมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในความแข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตของบริษัท

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง 4 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 1 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.96% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.56% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.09% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่างวันที่ 22 – 23 และ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์ รวมถึงช่องทาง TrueMoney Wallet

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ของ ซีพีเอฟ เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับการเริ่มต้นลงทุนในปี 2567 นี้ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีความมั่นคง ในช่วงที่สถานการณ์ตลาดหุ้นกู้ที่เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยง อีกทั้งดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในช่วงหลังของปี 2567 เป็นโอกาสให้ผู้ลงทุนล๊อคผลตอบแทนในระยะยาวได้ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากความมั่นคงและศักยภาพในการเติบโตของบริษัท

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “A+” แนวโน้ม “Negative” ซึ่งเป็นอันดับเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สะท้อนถึงสถานะความเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ระดับโลกของบริษัทฯ ตลอดจนการมีฐานการผลิตที่กระจายตัวอยู่ในประเทศต่างๆ รวมถึงการมีสินค้าและตลาดที่หลากหลาย

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยจะเสนอขายในระหว่างวันที่ 22 – 23 และ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 7 แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai Digital Banking

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร 02-680-4004

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร 02-695-5000

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kgieworld.co.th (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)

* ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ App Store และ Play Store ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท และวิธีการจองซื้อได้ที่ www.truemoney.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1240 กด 6

banner Sample

Related Posts