เยาวชนไทยต้านคอรัปชัน โรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล ชนะเลิศสุดยอดการแสดงละครเพลงต่อต้านการทุจริต ปี 2566 คว้าถ้วยพระราชทานฯ

CPF-True

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่สำคัญของชาติที่สร้างความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การต่อต้านการทุจริต มิใช่ภาระหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นภาระหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ และกระทรวงวัฒนธรรม โดย นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงฯ ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นางรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่ายทรูปลูกปัญญา ร่วมกันจัด “การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566” โดยผ่านการคัดเลือกจากผลงานทั่วประเทศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 6 ทีมสุดท้าย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ภูมิใจคัดเลือกทีมชนะเลิศสุดยอดการแสดงต่อต้านคอรัปชัน ผลงานชื่อ : โจโรโถโลโปตี จาก ทีม เสาไห้การละคร โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ.สระบุรี คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

โครงการประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต” ประจำปี 2566 เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศ สร้างสรรค์ผลงานโดยนำบทเพลงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของมูลนิธิฯ ทั้ง 10 เพลง มาต่อยอดเรียงร้อยเป็นละครเพลงผ่านการแสดงที่รวมความสามารถในด้านต่าง ๆ ของเยาวชนไทย ทั้งการร้องเพลง และการแสดงเพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนเป็นส่วนหนี่งในการสร้างเครือข่ายในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการประกวดฯ มีดังนี้

● รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานชื่อ : โจโรโถโลโปตี จาก ทีม เสาไห้การละคร โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จ.สระบุรี รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 50,000 บาท

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานชื่อ : มือกร้าน เลือดกล้า จาก ทีม RS.B. DRAMA โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพฯ รับถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 40,000 บาท และยังได้รับเลือกเป็นทีมขวัญใจมหาชน รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานชื่อ : BEST SELLER จาก ทีม ฅนญ้อ โรงเรียนอุเทนพัฒนา จ.นครพนม รับถ้วยเกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 30,000 บาท

ทุกผลงานแสดงออกถึงการตระหนักรู้และเข้าใจในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่จะส่งผลร้ายต่อสังคมและประเทศชาติ โดยมีความร่วมสมัย เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศ ผู้สนใจติดตามชมเทปบันทึกภาพ ‘การประกวดละครเพลงต่อต้านการทุจริต’ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 23 และ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 – 16.00 น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ระบบ HD ช่อง 111 ระบบ SD ช่อง 37 และทั้ง 6 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับการนำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังได้มีจัดทำสปอตสรุปผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศเพื่อเผยแพร่ความสามารถของเยาวชนไทย โดยจะนำออกอากาศทางช่องรายการต่าง ๆ ของทรูวิชันส์ทั้ง 19 ช่องอีกด้วย

banner Sample

Related Posts