Sea ร่วม TK Park กระจาย ‘Wishlist’ บอร์ดเกมการเงินสู่ศูนย์การเรียนรู้ เสริมสร้างวินัยการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่

บอร์ดเกมการเงิน

Sea (ประเทศไทย) นำโดย นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) ร่วมส่งมอบบอร์ดเกมฝึกทักษะทางการเงิน “Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน” ให้กับ TK Park โดยมี นายวัฒนชัย วินิจจะกุล รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ เป็นตัวแทนรับมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ศูนย์การเรียนรู้ TK Park สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

โดยคาดว่าความร่วมมือเพื่อการกระจายบอร์ดเกมการเงิน Wishlist ไปยังศูยน์การเรียนรู้ TK Park และเครือข่ายอีก 31 แห่ง ใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ TK Park ในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าถึงความรู้ทางการเงินผ่านบอร์ดเกมได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

บอร์ดเกมการเงิน

“Wishlist จัดสรรเงิน เติมความฝัน” เป็นบอร์ดเกมที่ได้รับการพัฒนาจาก Sea (ประเทศไทย) และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการเรียนรู้ และถูกออกแบบให้ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกทักษะการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลผ่านกลไกของบอร์ดเกม มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่ถูกต้องสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้สามารถใช้ความรู้และทักษะด้านการเงินในการยกระดับคุณภาพชีวิตในอนาคตได้

banner Sample

Related Posts