MAT มีมติเอกฉันท์ ตั้ง“บุรณิน รัตนสมบัติ” เป็นนายกสมาคมฯ

MAT

สมาคมการการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ประกาศแต่งตั้ง “บุรณิน รัตนสมบัติ” ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยสมัยที่ 2  พร้อมเดินหน้าสานต่องานและภารกิจสำคัญ คือ “ยกระดับ” เป็น “Marketing Accelerator” ตัวเร่ง  ผลักดัน และสนับสนุน พร้อมเป็นตัวสานความสัมพันธ์ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาให้การตลาดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

กรุงเทพฯ : ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง “บุรณิน รัตนสมบัติ” ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเป็นสมัยที่ 2 โดยมีวาระการบริหารงาน 2 ปี ระหว่างปี 2567 – 2569

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ  นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ต้องขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยอีกวาระ (บริหารงาน 2 ปี ระหว่าง 2567 – 2569) โดยจะทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ  หลังจากการระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกธุรกิจ ทั้งในแง่ของรูปแบบการทำการตลาด และ skillset ของบุคลากรในทุกภาคส่วน การมารับหน้าที่ 2 ปีที่ผ่านมาถือว่าท้าทายมาก ๆ เนื่องจากพฤติกรรม ความต้องการ และความคาดหวังของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนอย่างสิ้นเชิง การตลาดแบบเดิม ๆ อาจไม่นำไปสู่ผลสำเร็จที่ต้องการอีกต่อไป

“ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง การดำเนินธุรกิจในรูปแบบเก่า ๆ เริ่มล้มหายตายจากอย่างเห็นได้ชัด  การแข่งขันรุนแรง มีในทุกรูปแบบมากขึ้น  บทบาทของสมาคมการตลาดในยุคหน้า จึงไม่ใช่แค่มุมมองใหม่ ไม่ใช่การประดิษฐ์คำพูดสวย ๆ ทางการตลาดหรือ Buzz Word  แต่ต้องเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ทำได้จริง เห็นผลจริง ปรับ

ตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที และพร้อมแข่งขันได้ตลอดเวลา I will survive คือ คาถาที่ต้องท่องไว้ Create New Social Value สร้างฐานใหม่ และเศรษฐกิจใหม่ให้สังคม คือเป้าหมายของเรา”

ทั้งนี้จะเห็นได้จากงานในรอบปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มีความพร้อมในทุกด้านที่พัฒนาส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานของนักการตลาดไทยให้เท่าเทียมกับมาตรฐานโลก โดยการติดอาวุธด้านการตลาดให้กลุ่มธุรกิจทุกขนาดไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็ก อีกทั้งยังร่วมมือกับภาครัฐ โดยสมาคมฯ ได้จัด 11 กิจกรรม 8 งานสัมมนา   และล่าสุด กับงาน “World Marketing Forum ครั้งที่ 3” สุดยิ่งใหญ่ ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Marketing Association of Thailand) เป็นเจ้าภาพร่วมกับสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation) โดยในงานมีวิทยากรชั้นนำ 5 ทวีป ฉายภาพ “จักรวาลการตลาดยุคใหม่” ให้แก่ผู้ฟังซึ่งเป็นเจ้าของกิจการและนักการตลาดจาก 15 ประเทศทั่วโลก โดยถ่ายทอดผ่านวิทยากรชั้นนำ 30 ท่าน ใน 20 เซสชั่น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและองค์กรชั้นนำทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ

ด้านการสร้างรากฐานอันดีให้แก่ยุวชนนักการตลาด สมาคมการตลาดได้บ่มเพาะและเปิดโอกาสให้นักการตลาดรุ่นใหม่ได้พัฒนาตัวเองและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ซึ่งปีที่ผ่านมามีจัดกิจกรรม 4 ครั้ง เมื่อรวมทุกกิจกรรมและงานสัมมนาของสมาคมการตลาด มีผู้เข้าร่วมตลอดทั้งปีกว่า 13,000 คน

ด้านสนันสนุนนักการตลาดไทย สมาคมการตลาดได้ประสานกับองค์กรทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ทำงานร่วมกับสมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชียเพื่อเปิดโอกาสให้นักการตลาดไทยก้าวไปสู่เวทีโลก โดยในปี 2566 สมาคมฯ ได้นำพาองค์กรและนักการตลาดไทยไปชนะรางวัลในเวที Asia Marketing Excellence Award ในหมวด Marketing 3.0 และอีก 3 หมวดได้แก่ Asia’s Top Outstanding Women/ Youth/ Netizen Marketeer of the Year Award

“และสำหรับการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการตลาดเป็นสมัยที่ 2 ( 2567-2569 )  ผมตั้งเป้าหมายที่จะ “ยกระดับ” บทบาทของสมาคมฯ จากที่เคยเป็นเพียง “Platform” หรือพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการตลาด ให้กลายเป็น “Marketing Accelerator” ที่จะผลักดันให้การตลาดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ไม่ใช่แค่นำเสนอมุมมองใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ต้องสร้างแนวทางปฏิบัติที่ได้ผลจริงในอนาคตของโลกธุรกิจ  จะสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน องค์กรธุรกิจไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เครือข่ายการศึกษา และภาครัฐให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงร่วมกัน เพื่อให้เกิดพลังในการสร้างโอกาสและยกระดับศักยภาพของนักการตลาดไทย สู่การมี National Branding ที่แข็งแกร่ง” ดร.บุรณิน กล่าว

banner Sample

Related Posts