Bitkub Exchange และ Bitkub Academy ประกาศความร่วมมือกับ MARBLEX แพลตฟอร์มเกมจากเกาหลีใต้

Bitkub

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการ Bitkub Exchange ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสัญชาติไทย และบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ผู้ให้บริการ Bitkub Academy ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ประกาศความร่วมมือกับ MARBLEX บริษัทบล็อกเชน GameFi จากประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ Netmarble เพื่อร่วมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ Web 3.0 ให้คนไทยมีความพร้อมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด เปิดเผยว่า “MARBLEX เป็นบริษัทด้าน GameFi สัญชาติเกาหลีใต้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย ซึ่ง GameFi เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักที่ Bitkub Academy กำลังมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนไทย ดังนั้น การผนึกกำลังของ MARBLEX ในครั้งนี้ จึงสอดรับกับแผนการดำเนินงานของ Bitkub Academy เป็นอย่างดี และช่วยเสริมศักยภาพการเข้าถึงความรู้ด้าน Web3.0 และ GameFi ในระดับภูมิภาคได้มากขึ้น

นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “Bitkub Exchange มีความยินดีที่เกิดความร่วมมือกับ MARBLEX ในครั้งนี้ ในฐานะศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เรามีความตั้งใจที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังพัฒนา รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ในการรับมือกับความเสี่ยงและภัยทางเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเรามั่นใจว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะยกระดับวงการ GameFi และ Web3.0 ให้สามารถเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้สำหรับคนไทยทุกคน”

Mr. Jinpyo Hong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท MARBLEX กล่าวว่า “เรามีความตื่นเต้นกับความร่วมมือในครั้งนี้ โดย MARBLEX จะร่วมมือกับ Bitkub เพื่อที่จะร่วมกันผลักดันการเข้าถึงระบบนิเวศเกมได้ง่ายขึ้น เรายังเชื่อว่าการร่วมมือครั้งนี้จะขยายการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนในประเทศไทยให้แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น”

*เนื้อหาดังกล่าวมาจาก บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด จัดทำร่วมโดย บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

คำเตือน: สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

banner Sample

Related Posts