ซีพีแรม ไขเคล็ดลับการดูแลรักษาภาวะปวดเบื้องต้นด้วยตนเอง ตามหลักดุลยภาพบำบัด

ซีพีแรม

นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ให้เกียรติร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาภาวะปวดเบื้องต้นด้วยตนเองตามหลักดุลยภาพบำบัด” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ จัดโดย ภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในกายวิภาคและสรีรวิทยาของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะปวด พร้อมไขเคล็ดลับการดูแลรักษาภาวะปวดเบื้องต้นด้วยตนเอง ตลอดจนแนวทางการดูแลป้องกันภาวะออฟฟิศซินโดรม ตามหลักดุลยภาพบำบัดด้วยการฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำไปดูแลสุขภาพตนเองได้ในชีวิตประจำวัน

โดยการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัดกรองโครงสร้างเบื้องต้นด้วยตนเอง โดยนพ.ฐานิศร์ ชื่นมีเชาว์ รักษาการประธานกรรมการมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมร่วมฝึกปฏิบัติจริงใน 3 สถานี Daily Life Modification ด้วยดุลยภาพบำบัด ได้แก่ เรียนรู้โครงสร้างร่างกาย ฝึกตรวจร่างกายพื้นฐาน, ฝึกปฏิบัติท่าบริหารแบบดุลยภาพบำบัดในท่านั่ง-ท่ายืน และฝึกปฏิบัติท่าบริหารแบบดุลยภาพบำบัดในท่านอนหงาย-ท่านอนตะแคง

ซีพีแรม

ในการนี้ นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พร้อมด้วย ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกียรติร่วมไขเคล็ดลับ ในช่วงกิจกรรมเสวนาด้านการดูแลภาวะปวดเบื้องต้นด้วยตนเอง พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ ด้านการดูแลรักษาร่างกายแบบสมดุล ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยดุลยภาพบำบัด โดยมี พ.อ.หญิง ผศ.ดร.พญ.ดังใจ สุวรรณกิตติ รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ทั้งนี้ดุลยภาพบำบัด เป็นศาสตร์ที่รวมองค์ความรู้ระหว่างวิชาการแพทย์ตะวันตกและตะวันออก ทำให้เห็นถึงต้นตอที่มาของปัญหาโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยทำการรักษาจากต้นเหตุ หากบุคลาการทางการแพทย์และผู้ป่วย โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจ และสามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่งก่อน จะสามารถลดค่าใช้จ่าย และลดงบประมาณของประเทศไปได้มหาศาล

banner Sample

Related Posts