ถอดเส้นทางสมดุลสังคมทำงานและการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่กับการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของธุรกิจ

สถานทูตเดนมาร์ก

ในยุคที่สมดุลสังคมทำงานกับการใช้ชีวิตของพนักงานสัมพันธ์กันโดยตรงกับความสำเร็จขององค์กร สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเสวนาหัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมผลการสร้างผลงานและสมดุลที่ดีของพนักงาน” โดยเชิญบริษัทชั้นนำของไทยและเดนมาร์กมาร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดี และหารือเกี่ยวกับวิธีการและวิธีการด้านทรัพยากรบุคคลที่สร้างสรรค์ ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น งานนี้เป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมชั้นนำ นำเสนอแนวทางนวัตกรรมขององค์กรในการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การเงิน และจิตวิญญาณ ณ สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย

ฯพณฯ ยอน ธอร์กอร์ด (H.E. Mr. Jon Thorgaard) เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับและเน้นย้ำถึงความท้าทายทางสังคมที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งรวมถึงสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น กำลังแรงงานลดลง และการขาดแคลนแรงงานที่รุนแรงในทุกอุตสาหกรรม โดยท่านทูตฯ ได้กล่าวถึงเป้าหมายของรัฐบาลไทยตั้งเป้าเพิ่มผลผลิตของแรงงานเป็น 2.5% และเปลี่ยนผ่านจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง พร้อมยกตัวอย่างประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดเป็นอันดับสองและเป็นประเทศที่มีผลผลิตสูงเป็นอันดับสองในยุโรป โดยชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของเดนมาร์กเกิดจากการมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ความไว้วางใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กำลังแรงงานที่ครอบคลุม และการศึกษาตลอดชีวิต

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงอายุเกษียณในเดนมาร์ก จะทยอยเพิ่มขึ้นจนถึงอายุ 70 ปี เนื่องจากอายุขัยที่เพิ่มขึ้น โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีเพื่อรองรับการทำงานที่ยาวนานขึ้น

สถานทูตเดนมาร์ก

ในฐานะผู้ร่วมจัดงานเสวนาครั้งนี้ นายเอ็นริโก้ คานัล บรูแลนด์ (Enrico Cañal Bruland) รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทยาชั้นนำจากประเทศเดนมาร์ก ที่ได้รับรางวัล “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม” (Best Place to Work) ติดต่อกัน 4 ปี และรางวัล “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยมสำหรับผู้หญิง” (Best Place to Work for Women) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงค่านิยมขององค์กรที่ว่า “พนักงานคือหัวใจสำคัญของธุรกิจ” และ “ความพึงพอใจของพนักงานนำไปสู่สถานที่ทำงานที่ดีที่สุด” รวมถึงได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของโนโว นอร์ดิสค์ หรือ “Novo Nordisk Ways” ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างครอบคลุม และความมุ่งมั่นในการมอบประกันสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่า การลงทุนในสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นกุญแจสำคัญในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต และรักษามาตรฐานขององค์กร

ในช่วงเสวนามีประเด็นที่น่าสนใจจากองค์กรชั้นนำ เริ่มจาก Ms. Ayoe Blom ผู้อำนวยการฝ่ายประสิทธิภาพและผลตอบแทน ทรัพยากรบุคคลและสื่อสาร/ประสิทธิภาพและผลตอบแทน บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ในหัวข้อ “กรอบการวัดมูลค่าผลตอบแทนจากการลงทุน” (Value on Investment Framework) ซึ่งเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่มีความสุขกับผลงานที่ยอดเยี่ยม กลยุทธ์ของแพนดอร่ามุ่งเน้นที่การวัดและปรับปรุงโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหาร และการสร้างแบรนด์องค์กรที่แข็งแกร่งในฐานะสถานที่ทำงานที่ดี

คุณอดิศร สมาธิมานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมของ ปตท.สผ. (PTTEP) ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน สวัสดิการด้านสุขภาพที่ออกแบบให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจ เนื่องจากพนักงานมักต้องทำงานนอกชายฝั่ง บริษัทฯ จึงมอบวันหยุดชดเชยให้ 21 วันหลังปฏิบัติหน้าที่ทำงานนอกชายฝั่ง และมีบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงาน

คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอ 3 กลยุทธ์หลักมุ่งเน้นวัฒนธรรมองค์กรที่ให้การสนับสนุน การมีอำนาจตัดสินใจและการเติบโตของพนักงาน และโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ ได้เน้นย้ำถึงความหลากหลาย ความเท่าเทียมกันและไม่แบ่งแยก โดยมีผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งผู้นำ ถึง 58% เปิดโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้พิการ และมอบสวัสดิการที่เท่าเทียมกันให้กับพนักงาน LGBTQ+ รวมถึงความคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการการผ่าตัดสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน

คุณพัณณ์ชิตา วัฒนสิทธิสิน รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของบริษัทฯ เช่น เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น นโยบายการลาคลอดเพื่อดูแลบุตรที่ให้สิทธิประโยชน์มากมาย สวัสดิการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยปรับให้เหมาะสมกับความต้องการ และความคุ้มครองสุขภาพประกันภัยชั้นนำ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำถึงสวัสดิการที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใด สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมการไม่แบ่งแยกของโนโว นอร์ดิสค์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เน้นถึงการสูญเสียผลผลิตประจำปี 6,000 ดอลลาร์ต่อพนักงานที่เป็นโรคอ้วน ซึ่งเกิดจากการขาดงานที่เพิ่มขึ้น 40% ผลผลิตที่ลดลงขณะทำงาน 22% และค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่สูงขึ้น 2.7 เท่า

สถานทูตเดนมาร์ก

ปิดท้ายงานเสวนาด้วย คุณเพียร เพลินบรรณกิจ หัวหน้าฝ่ายการเข้าถึงตลาดและกิจการสาธารณะ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้เน้นย้ำถึงปัญหาสุขภาพท้าทายระดับโลกที่เกิดจากโรคอ้วนและผลกระทบที่ร้ายแรง โดยลดอายุขัยลง 5-20 ปี สำหรับผู้ที่เป็นโรคอ้วนรุนแรง โรคอ้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย โดยพนักงานที่เป็นโรคอ้วนต้องลาป่วยมากขึ้น มีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลีย และอาจต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 31% ของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนยังส่งผลภาระทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยตรงตั้งแต่ 134,000 บาทต่อปีสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดไปจนถึง 421,000 บาทต่อคน นอกเหนือจากการสูญเสียผลผลิตที่ลดลง นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลดน้ำหนัก 10% จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนได้

งานเสวนาในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรชั้นนำ แนวทางปฏิบัติที่ดี และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมผลผลิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่การมีแรงงานไทยที่มีสุขภาพดี มีความสุข และมีประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น ขณะที่ประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจที่เฟื่องฟู การลงทุนในสุขภาพที่ดีของพนักงาน จึงเป็นปัจจัยเร่งสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรและความมั่งคั่งของประเทศ

banner Sample

Related Posts