ฟอร์ด ประเทศไทย แต่งตั้ง ‘เมธัส ลิขิตสัจจากุล’ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ฟอร์ด ประเทศไทย

ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นายเมธัส ลิขิตสัจจากุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฟอร์ด ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

นายเมธัสจะรายงานตรงต่อ นายรัฐการ จูตะเสน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย โดยดูแลรับผิดชอบการบริหารกลยุทธ์การตลาด เพื่อผลักดันธุรกิจของฟอร์ดให้เติบโต และสร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์ฟอร์ดในประเทศไทย พร้อมสานต่อการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในการเป็นเจ้าของรถให้แก่ลูกค้า

ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี นายเมธัสเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงิน เทคโนโลยี และตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค และมีประสบการณ์ทำงานหลายตำแหน่ง ทั้งฝ่ายการตลาด การสื่อสารการตลาดระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคล โดยมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจแบบระยะยาวด้วยการวางกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก มุ่งสร้างนวัตกรรมที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้โดดเด่น

ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ฟอร์ด ประเทศไทย นายเมธัสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ ดูแลทั้งธุรกิจของวีซ่าในประเทศไทยและมาเลเซีย และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก ราว 8 ปี

“ฟอร์ดมีความเชื่อมั่นว่าคุณเมธัสจะนำองค์ความรู้ รวมถึงทักษะและความชำนาญในการสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดจากมุมมองที่สดใหม่มาประยุกต์เข้ากับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยผลักดันการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับแบรนด์ฟอร์ดและผู้จำหน่ายฟอร์ดในประเทศไทย” นายรัฐการ กล่าว

นายเมธัส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ จากมหาวิทยาลัยเอสเซ็กซ์ ชื่นชอบเดินทางท่องเที่ยว และการถ่ายภาพ

banner Sample

Related Posts