NIA เปิดคอร์สจับมังกร เจาะตลาดจีน ผ่านโปรแกรม “The Dragon”

NIA

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านนวัตกรรมและธุรกิจระหว่างประเทศไทยและจีน ผ่าน “The Dragon” โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรุกตลาดจีนอย่างมั่นใจ เข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจ วัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ยั่งยืน

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA อธิบายว่า แม้เศรษฐกิจจีนจะเผชิญความท้าทาย แต่ตัวเลข GDP ยังเติบโต แสดงถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่ จีนยังเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย ประกอบกับจีนให้ความสำคัญกับนวัตกรรม ไทยจึงมีโอกาสสูงในการนำเสนอนวัตกรรมสู่ผู้บริโภคจีน

NIA เล็งเห็นโอกาส จึงร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมฯ เปิดตัว “The Dragon” มุ่งส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นวัตกรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้ข้อมูลตลาด คู่แข่ง ลูกค้า กลยุทธ์การหาพันธมิตร กฎหมายจีน และโอกาสสำหรับธุรกิจนวัตกรรมไทยในจีน

NIA The Dragon
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA

ดร.กริชผกา เสริมว่า สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป สินค้าสุขภาพ สินค้าโอทอป ยังมีโอกาสในตลาดจีน แต่ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภคแต่ละพื้นที่ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ ส่วนสินค้าขั้นสูง เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ยางรถยนต์ไฟฟ้า ก็มีโอกาสเช่นกัน

รศ. ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมฯ กล่าวว่า ความสำเร็จในธุรกิจจีน ต้องอาศัยความเข้าใจวัฒนธรรม สร้างความไว้วางใจ “The Dragon” จึงออกแบบมาเพื่อสร้างเครือข่าย เปิดประสบการณ์การค้า ลงทุน และสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งตามแบบฉบับจีน

ความรู้ที่จะได้รับจากหลักสูตร “The Dragon”

โปรแกรม “The Dragon” ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดจีน วัฒนธรรมธุรกิจ และกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการเจาะตลาดจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

1. ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดจีน: โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนาด เศรษฐกิจ และโครงสร้างของตลาดจีน เพื่อให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและเทรนด์ล่าสุดในจีน ตลอดจนการวิเคราะห์คู่แข่งและโอกาสทางธุรกิจในตลาดจีนได้อย่างถ่องแท้

2. ความเข้าใจวัฒนธรรมธุรกิจจีน: เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาทในจีน รวมทั้งทำความเข้าใจวิธีสร้างความสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจกับพันธมิตรชาวจีน และเรียนรู้วิธีการสื่อสารและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพในภาษาจีน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจให้ได้มากที่สุด

3. กลยุทธ์การเจาะตลาดจีน: ได้เรียนรู้วิธีพัฒนาและนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับตลาดจีน สามารถเข้าใจกลยุทธ์การตลาด การขาย และการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพในจีน ตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับกฎระเบียบและข้อกำหนดทางกฎหมายในจีน

4. การสร้างเครือข่าย: ได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจชั้นนำในจีน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตรชาวจีน

NIA The Dragon
รศ. ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

หลักสูตร “The Dragon” เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังตลาดจีน
 • สตาร์ทอัพไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดจีน
 • ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีจีน
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมธุรกิจจีนและสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรชาวจีน

โครงร่างเนื้อหาหลักสูตร:

 • โมดูล 1: บทนำสู่ตลาดจีน
 • โมดูล 2: วัฒนธรรมธุรกิจจีน
 • โมดูล 3: กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดจีน
 • โมดูล 4: การตลาดและการขายในจีน
 • โมดูล 5: กฎหมายและข้อบังคับในจีน
 • โมดูล 6: การสร้างเครือข่ายและการระดมทุน
 • โมดูล 7: ศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำในจีน

วิทยากร:

 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและจีน
 • ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจในจีน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมธุรกิจจีน
 • นักวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ระยะเวลา:

 • โปรแกรม “The Dragon” เป็นโปรแกรมระยะเวลา 3 เดือน
 • โปรแกรมจะจัดขึ้นในประเทศไทยและจีน

การสมัคร:

 • ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรม “The Dragon” ได้ทางเว็บไซต์ www.dragondialogue.space หรือติดต่อคุณสิรินุช (ป๊อป) เบอร์ 086-397-3158 อีเมล [email protected]

“The Dragon” โอกาสทองสู่ความสำเร็จในธุรกิจนวัตกรรมไทยในตลาดจีน สมัครเลย!

banner Sample

Related Posts