ไปรษณีย์ไทย หนุน บสย. ใช้จุดแข็งเครือข่ายพี่ไปรฯ เก็บข้อมูลเชิงลึก เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อ – การเติบโตกลุ่ม SMEs

ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เดินหน้าความร่วมมือโครงการส่งเสริมบริการผู้ประกอบการ SMEs ไทย กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำจุดแข็งเครือข่ายพี่ไปรฯ ผู้เชี่ยวชาญทุกพื้นที่ตัวจริงเสริมภารกิจช่วยเหลือ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อ ตลอดจนสนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการทำธุรกิจพร้อมนำบริการ Postman Cloud ที่เปรียบเสมือน Cloud Service ในรูปแบบเครือข่ายบุคคลมารองรับความต้องการและตอบโจทย์พันธมิตรหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเก็บข้อมูลทรัพย์สิน เก็บเอกสารสำคัญจากลูกค้า หรือเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเฉพาะพื้นที่ สำหรับหน่วยงานที่สนใจใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาระบบไปรษณีย์ โทร. 0 2831 3415

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยพร้อมนำจุดแข็งด้านเครือข่ายของพี่ไปรฯ หรือบุรุษไปรษณีย์กว่า 25,000 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าถึงทุกพื้นที่ มาช่วยเติมเต็มการสนับสนุนศักยภาพ SMEs ไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่างๆ ร่วมกับ บสย. อาทิ การค้ำประกันสินเชื่อ การบริหารจัดการหนี้ ทำโครงการช่วยเหลือ SMEs สนับสนุนการให้ความรู้ ข้อแนะนำ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่แหล่งเงินทุนกับสถาบันการเงิน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เป็นต้น

“พี่ไปรฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานสำรวจข้อมูล SMEs ที่ขอค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดจนการบริหารจัดการหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการรับ-ส่งใบสมัคร การเป็นตัวแทนทำ KYC ระบุที่อยู่ ถ่ายรูป ปักหมุดที่ตั้งสถานประกอบการ รับชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน รวมถึงลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ด้วยเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ที่กระจายอยู่ทุกชุมชนทั่วประเทศ พร้อมรองรับความต้องการและตอบโจทย์พันธมิตร ภายใต้บริการ Postman Cloud ที่เปรียบเสมือน Cloud Service ในรูปแบบเครือข่ายบุคคล ให้บริการทั้งการเก็บข้อมูล และสำรวจทรัพย์สินทุกประเภท เหมาะสำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเก็บข้อมูลทรัพย์สิน เก็บเอกสารสำคัญจากลูกค้า หรือเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเฉพาะพื้นที่” ดร.ดนันท์ กล่าวเสริม

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับลูกค้า บสย. และผู้ประกอบการ SMEs ในมิติต่างๆ ได้แก่

1. เพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งเอกสารต่างๆ ของ บสย. ช่วยลดเวลาการจัดส่ง ทำให้เอกสารถึงมือผู้รับอย่างแม่นยำ สร้างการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และลูกค้า บสย. เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการต่างๆ จาก บสย. ได้รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของ บสย. ในการพัฒนาและยกระดับองค์กรด้วย Digital Technology และการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง Digital Platform มากยิ่งขึ้น

2. ขยายโอกาสในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีหน้าร้านออนไลน์ใน ThailandPostMart แพลตฟอร์ม Marketplace ของไปรษณีย์ไทย ตลอดจนสมาชิก Post Family ของไปรษณีย์ไทย ที่มีจำนวนมากกว่า 1 ล้านราย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยกลไกค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย. ครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่ม รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ราย และก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท

3. เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับลูกค้า บสย. มากยิ่งขึ้น ผ่านการขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า ในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ ผ่าน ThailandPostMart แพลตฟอร์ม Marketplace ของไปรษณีย์ไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า ซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของ ลูกค้า บสย. คิดเป็นกว่า 70% หรือกว่า 570,000 ราย

นอกจากนี้ บสย. และไปรษณีย์ไทย จะเดินหน้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดสูงสุดกับผู้ประกอบการ ควบคู่กับการให้คำปรึกษา เสริมความรู้ ติดอาวุธให้ SMEs ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการขอสินเชื่อกับธนาคาร ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs ของ บสย. มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริการ Postman Cloud เหมาะสำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเก็บข้อมูลทรัพย์สิน เก็บเอกสารสำคัญจากลูกค้า หรือเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเฉพาะพื้นที่ โดยสามารถเลือกใช้บริการได้เฉพาะตามความต้องการของธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาเริ่มนำร่องให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแถวหน้าของไทยหลากหลายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่สนใจใช้บริการในรูปแบบดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาระบบไปรษณีย์ โทร. 0 2831 3415

 

banner Sample

Related Posts