ท๊อป จิรายุส ร่วมถก ประธาน World Economic Forum เรื่องทิศทางสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบการเงินในอาเซียน

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Professor Klaus Schwab ผู้ก่อตั้งและ Executive Chairman ของ World Economic Forum เกี่ยวกับพัฒนาการของสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยและอาเซียน อนาคตของตลาดหลักทรัพย์ การเงิน และระบบ Tokenization นับเป็นผู้บริหารคนไทยที่ได้รับเกียรติในการเข้าพบและแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเป็นส่วนตัว พร้อมให้สัมภาษณ์กับ World Economic Forum เกี่ยวกับอนาคตของการศึกษา โดยเฉพาะด้านฟินเทค สินทรัพย์ดิจิตอล และการพัฒนาแรงงานของโลกอนาคต ณ การประชุม Annual Meeting of the New Champions 2024 ของ World Economic Forum เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ที่เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งนี้ “ท๊อป จิรายุส” เดินทางเข้าร่วมการประชุม Annual Meeting of the New Champions 2024 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “New Frontiers for Growth” หรือ “พรมแดนใหม่สำหรับการเติบโต” ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2567

โดยในปีนี้มีผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 1,700 คน และ “ท๊อป จิรายุส” เป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับเกียรติร่วมขึ้นเวทีระดับโลกเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางโลกที่สำคัญถึง 3 เวที ได้แก่

1. Transforming Talent: A Blueprint for Reskilling and Job Creation เพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมต่อทักษะอาชีพใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด เช่น Generative AI เป็นต้น

2. Decoding E-Commerce Payments ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากการชำระเงินต่าง ๆ เช่น การป้องกันการฉ้อโกงและการฟอกเงิน กฎระเบียบในแต่ละประเทศ รวมถึงการร่วมมือกันสนับสนุน SMEs ในช่องทาง E-Commerce

3. Unlocking the Full Potential for ASEAN’s Digital Economy เตรียมความพร้อมสู่ข้อตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน (DEFA) ซึ่งเป็นข้อตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลฉบับแรกของโลกที่อยู่ระหว่างการเจรจาในกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งหากกรอบความร่วมมือนี้สำเร็จ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนจะเติบโตจาก 3 แสนล้านดอลลาร์เป็นเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2573

การประชุมสภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum ถือเป็นการประชุมประจำปีที่รวมตัวเหล่าผู้นำทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดทิศทางเศรษฐกิจ รวมถึงเทรนด์ต่าง ๆ ที่จะมีบทบาทและส่งผลกระทบต่อประชาคมโลก ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่กรุงดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ และจะมีการประชุมอัพเดตความคืบหน้าระหว่างปีที่มักเรียกว่า “Summer Davos” ซึ่งหลังจากการประชุม Summer Davos 2024 เสร็จสิ้นลง ก็จะมีแนวคิดใหม่ ๆ หรือทิศทางเศรษฐกิจโลกใหม่ให้ต้องติดตาม โดยเฉพาะเมื่อ Generative AI เข้ามามีบทบาทมากอย่างเห็นได้ชัด

 

banner Sample

Related Posts