ทำไมรถยนต์เก่า รถยนต์มีอายุ ทำประกันภัยชั้น 3+

ค่าประกันภัยรถยนต์

ในยุคที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น การประหยัดค่าใช้จ่ายกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและจำเป็นต้องบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่หลายคนอาจมองข้ามคือ “ค่าประกันภัยรถยนต์”

แม้ว่ารถยนต์จะมีอายุการใช้งานนานขึ้น แต่ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้ลดลงตามไปด้วย การทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นเหมือนเกราะป้องกันทางการเงินที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบก ซึ่งกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันภัยชั้น 3+ ทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับรถยนต์เก่า

สำหรับรถยนต์ที่มีอายุ 7-15 ปี หรือรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยนัก “ประกันภัยชั้น 3+” เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากมีค่าเบี้ยประกันที่ถูกกว่าประกันภัยชั้น 1 อย่างเห็นได้ชัด แต่ยังคงให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในหลายกรณี เช่น อุบัติเหตุรถชนรถ ความเสียหายจากไฟไหม้ และการโจรกรรม

ประกันภัยชั้น 3+ ไม่เพียงแต่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดเท่านั้น แต่ยังคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของบุคคลภายนอกอีกด้วย นอกจากนี้ ยังคุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้และการโจรกรรม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้กับรถยนต์ทุกคัน ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์แนะนำว่า การเลือกประกันภัยรถยนต์ควรพิจารณาจากอายุการใช้งานของรถยนต์ ความถี่ในการใช้งาน และงบประมาณส่วนบุคคล สำหรับรถยนต์ที่มีอายุ 7-15 ปี และไม่ได้ใช้งานบ่อยนัก ประกันภัยชั้น 3+ ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้การทำประกันภัยรถยนต์ไม่เพียงแต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย ผู้ขับขี่ที่ทำประกันภัยรถยนต์สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจและอุ่นใจมากยิ่งขึ้น

#TheReporterAsia #ประกันภัยรถยนต์ #รถยนต์เก่า #ประกันภัยชั้น3+ #ความคุ้มค่า #ความคุ้มครอง #อุบัติเหตุ #ไฟไหม้ #โจรกรรม #คำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ #ความรับผิดชอบต่อสังคม #ขับขี่ปลอดภัย

banner Sample

Related Posts