ดีอีเอส-กระทรวงอุตฯ ผนึกกำลัง ไปรษณีย์ไทย ยกระดับวิสาหกิจไทย

ไปรษณีย์ไทย

TheReporterAsia: กระทรวงดิจิทัลฯ และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย เดินหน้าผลักดันวิสาหกิจไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ มุ่งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้วยโซลูชันครบวงจร “ขน-ขาย-เก็บ-แพ็ค-ส่ง” พร้อมเครือข่ายพันธมิตรกว่า 50,000 แห่งทั่วประเทศ คาดสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า 200 ล้านบาท

ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส), กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท  ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ประกาศความพร้อมในการพลิกโฉมวิสาหกิจไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทย ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำ การร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการจัดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการไทย”

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเสริมว่า “เป้าหมายของเราคือการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Economy โมเดล ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชันดิจิทัลได้อย่างเต็มที่”

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานสื่อสารและขนส่งของชาติพร้อมสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการไทยในการช่วยขน และช่วยขายสินค้าผ่านเครือข่ายไปรษณีย์  พร้อมทั้งมีบริการอำนวยความสะดวกในการจัดการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าช่วย เก็บ แพ็ค ส่งรองรับการขยายตัวของธุรกิจ e-Commerce ในส่วนของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ B2B และ B2C ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

ไปรษณีย์ไทย

นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยยังพร้อมช่วยผลักดันสินค้าเหล่านี้ให้ถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านเครือข่ายไปรษณีย์กว่า 50,000 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ เว็บไซต์ ThailandPostMart ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม e-Marketplace ของไปรษณีย์ไทยที่รวบรวมสินค้าตัวท็อปทั่วไทยกว่า 20,000 รายการ จากผู้ประกอบการกว่า 6,000 ราย และยังมีช่องทางจำหน่ายสินค้าออฟไลน์ผ่านร้านค้า ThailandPostMart 17 สาขาในพื้นที่เศรษฐกิจ ได้แก่ ไปรษณีย์กลาง เคาน์เตอร์ไปรษณีย์สาขา MBK ไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น หนองคาย เชียงใหม่ พิษณุโลก ราชบุรี กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี  และไปรษณีย์จอมสุรางค์

ซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ถึงกว่า 200 ล้านบาท อีกทั้งไปรษณีย์ไทยยังมีแผนในการให้บริการขนส่งสินค้าเข้าคลัง Amazon เพื่อขยายโอกาส ขยายช่องทางให้กับผู้ประกอบไทย ได้ส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “เราจะทำงานร่วมกับไปรษณีย์ไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจไทยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บสินค้า ไปจนถึงการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน”

ความร่วมมือครั้งนี้คาดว่าจะสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ได้กว่า 200 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเว็บไซต์ ThailandPostMart และร้านค้า ThailandPostMart 17 สาขาในพื้นที่เศรษฐกิจทั่วประเทศ

#เศรษฐกิจดิจิทัล #วิสาหกิจไทย #ไปรษณีย์ไทย #SMEs #ThailandPostMart

banner Sample

Related Posts