โลกเดือด” ธุรกิจไทยปรับตัวอย่างไร? เมื่อ “ความยั่งยืน” ไม่ใช่แค่ทางเลือก

ภาวะโลกเดือด

TheReporterAsia: โลกกำลังเผชิญกับ “ภาวะโลกเดือด” (Global Boiling) ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ ไม่เว้นแม้แต่ภาคธุรกิจไทย แพรนด้า กรุ๊ป ผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนถึงภาคธุรกิจไทยให้ตื่นตัวและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัทและผู้ก่อตั้ง บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงสถานการณ์โลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเลขาธิการสหประชาชาติได้ประกาศว่า “ยุคโลกร้อนได้สิ้นสุดลงและยุคโลกเดือดได้มาถึงแล้ว” นี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าเราต้องเร่งมือในการรับมือกับวิกฤตการณ์นี้

นายปรีดาเน้นย้ำว่า ธุรกิจไทยทุกแขนงต้องตระหนักว่า “ความยั่งยืน” ไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็น “ความจำเป็น” ที่ต้องลงมือทำอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ในระยะยาว การปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะโลกเดือดไม่ใช่เพียงแค่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การจัดการทรัพยากร และการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานและผู้บริโภค

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ภาวะโลกเดือด ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสำคัญ ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เช่น ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาพลังงานที่ผันผวน ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และมาตรการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้าที่เข้มงวดมากขึ้น

แพรนด้า กรุ๊ป เป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการรับมือกับภาวะโลกเดือด บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050 และได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียน การลดการใช้ทรัพยากร และการส่งเสริมการรีไซเคิล

นอกจากนี้ แพรนด้า กรุ๊ป ยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยม “ความยั่งยืน” ให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร นายปรีดาเชื่อว่าการสร้างความตระหนักรู้และความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนได้สำเร็จ

“เราอยู่ในเรือลำเดียวกัน”

นายปรีดากล่าวว่า “เราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกัน” และต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยและโลกของเราให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์โลกเดือดนี้ การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่ออนาคตของเราและลูกหลานของเรา

#โลกเดือด #GlobalBoiling #ความยั่งยืน #ธุรกิจไทย #แพรนด้ากรุ๊ป

banner Sample

Related Posts