กสทช. ประกาศเตรียมผลักดัน ปัญญาประดิษฐ์ สู่ 6 หมื่นหมู่บ้านทั่วไทย

ปัญญาประดิษฐ์

กสทช. เดินหน้าเต็มสูบ นำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทย ผ่านการวางโครงสร้างพื้นฐานดาวเทียม LEO และ WiFi 6E หวังยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและกระตุ้นการลงทุนในภาคธุรกิจสื่อสารอย่างมหาศาล

ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ประกาศวิสัยทัศน์ในการสัมมนา “The Power of AI : เกมใหม่ เปลี่ยนโลก” ว่า AI จะเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกโฉมระบบสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศไทย โดย กสทช. มุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึง ปัญญาประดิษฐ์ ให้กับประชาชนทุกคน

“กสทช. ไม่ได้เป็นเพียงผู้กำกับดูแล AI เท่านั้น แต่เรามีบทบาทสำคัญในการทำให้ AI เป็นเครื่องมือที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” ศ.คลินิก นพ.สรณ กล่าว

เป้าหมาย 6 หมื่นหมู่บ้าน

ปัจจุบัน กสทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ร่วมมือกันผลักดันโครงการนำคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าสู่ชุมชนกว่า 6 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้ทุกหมู่บ้านสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มศักยภาพ

หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำ AI มาประยุกต์ใช้คือในวงการแพทย์ ซึ่ง ศ.คลินิก นพ.สรณ ได้ยกตัวอย่างการใช้ AI ในการอ่านผล CT Scan เพื่อวินิจฉัยโรคปอด ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการวินิจฉัยลงเหลือเพียง 5 นาที นอกจากนี้ ยังมีการนำ AI ไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคอื่นๆ เช่น โรคตา และการตรวจชิ้นเนื้ออีกด้วย

ปัญญาประดิษฐ์

โอกาสทองของธุรกิจสื่อสาร

ด้วยจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยกว่า 120 ล้านเลขหมาย และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ 5G ที่ครอบคลุมกว่า 90% ของประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจสื่อสารอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากปริมาณการใช้ข้อมูล (Data) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ศ.คลินิก นพ.สรณ เชื่อมั่นว่า AI จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา Data Traffic และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (โอเปอเรเตอร์) ทุกราย

นอกจากวงการแพทย์และสื่อสารแล้ว AI ยังมีศักยภาพในการยกระดับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Smart City, Smart Farming, หรือแม้แต่ Smart Hospital ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัย AI เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

#AI #กสทช #เทคโนโลยี #เศรษฐกิจดิจิทัล #อนาคต

banner Sample

Related Posts