Tesla เปิดรับสมัครผู้ติดตั้งแบตเตอรี่บ้าน Powerwall ในไทย

Powerwall

The Reporter Asia | Tesla ผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก ประกาศเปิดรับสมัครผู้ติดตั้ง Powerwall แบตเตอรี่สำหรับบ้านเรือนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีเป้าหมายในการขยายตลาดแบตเตอรี่บ้านและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภูมิภาค

โดย Powerwall เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบติดผนังที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านเรือน โดยสามารถเก็บพลังงานได้ 13.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง และสามารถจ่ายพลังงานได้สูงสุด 5 กิโลวัตต์ ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปในบ้าน เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และไฟส่องสว่าง นอกจากนี้ Powerwall ยังสามารถทำงานร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ในเวลากลางคืนหรือเมื่อไฟฟ้าดับ

โอกาสสำหรับผู้ติดตั้งในไทย

Tesla กำลังมองหาพันธมิตรผู้ติดตั้งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อร่วมขยายตลาด Powerwall ในประเทศไทย โดยผู้ติดตั้งที่ได้รับการรับรองจาก Tesla จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น

  • การฝึกอบรมและการรับรอง: Tesla จะให้การฝึกอบรมและการรับรองแก่ผู้ติดตั้ง เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและบำรุงรักษา Powerwall
  • การสนับสนุนด้านการขายและการตลาด: Tesla จะให้การสนับสนุนด้านการขายและการตลาดแก่ผู้ติดตั้ง เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายได้
  • การเข้าถึงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ล่าสุด: ผู้ติดตั้งจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Tesla

คุณสมบัติของผู้ติดตั้ง

Tesla กำลังมองหาผู้ติดตั้งที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า: ผู้ติดตั้งควรมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนหรืออาคาร
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์: ผู้ติดตั้งควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์
  • มีทีมงานที่มีความสามารถ: ผู้ติดตั้งควรมีทีมงานที่มีความสามารถในการติดตั้งและบำรุงรักษา Powerwall
  • มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมพลังงานสะอาด: ผู้ติดตั้งควรมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

Tesla มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานที่ยั่งยืนในประเทศไทย

การเปิดรับสมัครผู้ติดตั้ง Powerwall ในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Tesla ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดย Tesla เชื่อว่า Powerwall จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตลาดแบตเตอรี่บ้านในประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตสูง เนื่องจากความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่เพิ่มมากขึ้น ผู้ติดตั้งที่ได้รับการรับรองจาก Tesla จะมีโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพนี้และสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

#Tesla #Powerwall #พลังงานสะอาด #แบตเตอรี่บ้าน #พลังงานแสงอาทิตย์ #โอกาสทางธุรกิจ

banner Sample

Related Posts