ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิต กฟผ. AAA สะท้อนความมั่นคงทางการเงิน

กฟผ.

ทริสเรทติ้ง คงอันดับความน่าเชื่อถือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ระดับ AAA สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของรัฐวิสาหกิจพลังงานรายนี้ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

อันดับเครดิต AAA ที่ทริสเรทติ้งมอบให้ กฟผ. เป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นคงทางการเงินที่แข็งแกร่งขององค์กร โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าในปี 2566 ที่ช่วยให้ กฟผ. สามารถจัดเก็บรายได้ค่า Ft ที่ค้างอยู่ได้ ส่งผลให้สถานะทางการเงินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 หนี้สินทางการเงินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของ กฟผ. ลดลงเหลือ 4.21 แสนล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนลดลงเหลือ 42% และคาดว่าจะลดลงอีกจนอยู่ในระดับ 30%-35% ภายในปี 2569

กฟผ. ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ด้วยส่วนแบ่งการผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดและการเป็นผู้ให้บริการระบบส่งไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียว กำลังการผลิตรวม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 สูงถึง 50,801 เมกะวัตต์ ครอบคลุมทั้งการผลิตเองและการซื้อจากผู้ผลิตเอกชน

บทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

กฟผ. ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงานไทย กฟผ. เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจลดการปล่อยคาร์บอนของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียน

นอกจากนี้ กฟผ. ยังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจน การรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ และการพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCUS)

แม้จะมีความแข็งแกร่งทางการเงินและการดำเนินงาน กฟผ. ก็ยังต้องเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น แนวโน้มการกระจายตัวของการผลิตไฟฟ้าและการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานะทางการเงินที่มั่นคง บทบาทที่สำคัญในตลาด และวิสัยทัศน์ในการปรับตัว กฟผ. มีความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายและยังคงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคพลังงานและเศรษฐกิจไทยต่อไป

#กฟผ #พลังงานไทย #ทริสเรทติ้ง #AAA #ความมั่นคงทางการเงิน #พลังงานหมุนเวียน

banner Sample

Related Posts