ยูโอบี เปิดตัวเงินฝากสีเขียว หนุนธุรกิจไทยสู่ ESG เต็มรูปแบบ

เงินฝากสีเขียว

TheReporterAsia – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ เงินฝากสีเขียว ” (Green Term Deposit) นับเป็นก้าวสำคัญของภาคการเงินไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนตามหลัก ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) อย่างเต็มรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์เงินฝากสีเขียวของยูโอบี เปิดรับเงินฝากใน 3 สกุลเงินหลัก ได้แก่ บาท สิงคโปร์ดอลลาร์ และดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเงินฝากทั้งหมดจะถูกนำไปสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว เพื่อพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น อาคารสีเขียว เมืองอัจฉริยะ พลังงานหมุนเวียน และเศรษฐกิจหมุนเวียน

มากกว่าผลตอบแทนทางการเงิน คือการสร้างผลกระทบเชิงบวก

นางพณิตตรา เวชชาชีวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Financial Institutions และ ESG Solutions ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ความยั่งยืนคือกลยุทธ์หลักของยูโอบี เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ไม่เพียงสร้างผลตอบแทน แต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

จุดเด่นของ เงินฝากสีเขียว ของยูโอบี คือการจัดทำรายงานผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมประจำปีให้กับลูกค้า โดยแสดงข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปลูกต้นไม้ หรือการลดการใช้รถยนต์ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการจัดทำรายงานความยั่งยืนของตนเอง

ผู้นำธุรกิจระดับโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) คือสององค์กรชั้นนำที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับยูโอบีในการใช้บริการเงินฝากสีเขียว

นายอูมุท ออซซอส กรรมการบริหารฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริษัทอาร์เซลิก กล่าวว่า “อาร์เซลิกมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 การเปิดบัญชีเงินฝากสีเขียวกับยูโอบี ช่วยให้เรามีส่วนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น”

เช่นเดียวกับนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี ที่กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นในกรอบแนวคิดการให้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของยูโอบี ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ”

ก้าวต่อไปของการเงินเพื่อความยั่งยืน

การเปิดตัวเงินฝากสีเขียวของยูโอบี ถือเป็นก้าวสำคัญของภาคการเงินไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นโอกาสสำหรับองค์กรธุรกิจทุกขนาดที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

#ยูโอบี #เงินฝากสีเขียว #ESG #ความยั่งยืน #การเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม #TheReporterAsia

banner Sample

Related Posts