เมื่อ ยูสเซอร์ หลงอยู่ในโลกที่ อัลกอริทึ่ม (Algorithm) ป้อนให้

อัลกอริทึ่ม

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออก อัลกอริทึ่ม ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น กลับกลายเป็นดาบสองคมที่อาจทำให้เราหลงอยู่ในโลกที่ถูกสร้างขึ้นโดย อัลกอริทึ่ม เหล่านั้น

อัลกอริทึ่ม คืออะไร?

อัลกอริทึ่มคือชุดคำสั่งหรือกฎเกณฑ์ที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาหรือทำงานบางอย่างได้อย่างอัตโนมัติ ในปัจจุบัน อัลกอริทึ่มถูกนำมาใช้ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การแนะนำสินค้าและบริการ หรือแม้แต่การแสดงข่าวสารในโซเชียลมีเดีย

โลกที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัลกอริทึ่ม

อัลกอริทึ่มที่ถูกนำมาใช้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ มักจะเรียนรู้พฤติกรรมและความสนใจของผู้ใช้งาน เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลมากที่สุด ซึ่งในขณะที่สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ในการช่วยให้เราค้นพบสิ่งที่น่าสนใจได้ง่ายขึ้น แต่ในทางกลับกัน มันก็อาจทำให้เราติดอยู่ใน “ฟองสบู่” หรือ “echo chamber” ที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียวที่สอดคล้องกับความเชื่อและความคิดเห็นของเราเท่านั้น

ตัวอย่างของการติดกับดักอัลกอริทึ่มในโลกความเป็นจริง

  1. ข่าวปลอมและทฤษฎีสมคบคิด: ในช่วงการระบาดของโควิด-19 มีข่าวปลอมและทฤษฎีสมคบคิดมากมายแพร่ระบาดในโซเชียลมีเดีย อัลกอริทึ่มของแพลตฟอร์มเหล่านี้มักจะแนะนำเนื้อหาที่ผู้ใช้งานมีแนวโน้มจะสนใจ ทำให้ผู้ที่เชื่อในข่าวปลอมหรือทฤษฎีสมคบคิดได้รับข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อของพวกเขาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนยากที่จะแยกแยะความจริง

  2. การเลือกตั้งและการเมือง: อัลกอริทึ่มของโซเชียลมีเดียถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีส่วนในการสร้างความแตกแยกทางการเมือง โดยการแสดงข่าวสารและความคิดเห็นที่สอดคล้องกับความเชื่อทางการเมืองของผู้ใช้งานแต่ละคน ทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางความคิดและยากที่จะหาจุดร่วม

  3. การตลาดและการโฆษณา: อัลกอริทึ่มที่ใช้ในการโฆษณาออนไลน์สามารถติดตามพฤติกรรมการใช้งานของเรา เพื่อนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของเรา ซึ่งในขณะที่สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ในการช่วยให้เราค้นพบสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจ แต่ในบางครั้งมันก็อาจทำให้เรารู้สึกว่าถูก “ตาม” หรือ “คุกคาม” ได้

ผลกระทบของการหลงอยู่ในโลกที่อัลกอริทึ่มป้อนให้

การหลงอยู่ในโลกที่อัลกอริทึ่มป้อนให้อาจส่งผลกระทบต่อเราในหลายด้าน ดังนี้:

  • ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน: เมื่อเราได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียว เราอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือประเด็นต่าง ๆ
  • ความคิดเห็นที่แคบลง: การได้รับข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับความเชื่อของเราเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ความคิดเห็นของเราแคบลงและไม่เปิดรับมุมมองอื่น ๆ
  • ความแตกแยกทางสังคม: เมื่อผู้คนได้รับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อและความคิดเห็นของตนเอง อาจนำไปสู่ความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคม

เราจะหลุดพ้นจากโลกที่อัลกอริทึ่มป้อนให้ได้อย่างไร?

  • ตระหนักรู้: สิ่งแรกที่เราต้องทำคือตระหนักรู้ว่าเราอาจกำลังหลงอยู่ในโลกที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัลกอริทึ่ม
  • เปิดรับข้อมูลที่หลากหลาย: พยายามหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ
  • ตั้งคำถาม: อย่าเชื่อทุกอย่างที่คุณเห็นหรืออ่านในอินเทอร์เน็ต ตั้งคำถามและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ
  • พูดคุยกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่าง: การพูดคุยกับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากเราสามารถช่วยให้เราเข้าใจมุมมองอื่น ๆ และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้

โลกที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัลกอริทึ่มอาจดูเหมือนเป็นโลกที่สะดวกสบายและตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันอาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่ทำให้เราหลงทางและมองไม่เห็นความจริงที่แท้จริง การตระหนักรู้และการเปิดรับข้อมูลที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากโลกที่อัลกอริทึ่มป้อนให้ และสามารถมองเห็นโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นได้

banner Sample

Related Posts