แบรนด์ซุปไก่สกัด จุดประกายคนรุ่นใหม่ ร่วมบริจาคโลหิตทั่วไทย

แบรนด์ซุปไก่สกัด

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของ แบรนด์ซุปไก่สกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เดินหน้าสานต่อโครงการ “ แบรนด์ … พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567 ” เป็นปีที่ 24 ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ชูแคมเปญประกวดออกแบบลายเสื้อยืด “Give Blood Gives Lives… พลังเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ” เพื่อปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ปัญหาการขาดแคลนโลหิต เป็นวิกฤตเรื้อรังที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยิ่งซ้ำเติมวิกฤตนี้ให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ข้อมูลจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระบุว่า ความต้องการใช้โลหิตในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 5,500 ยูนิตต่อวันหรือประมาณ 2 ล้านยูนิตต่อปี ขณะที่จำนวนผู้บริจาคโลหิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

การขาดแคลนโลหิตส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด และผู้ประสบอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์ และการผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตที่จำเป็นต่อการรักษา

โครงการ “ แบรนด์ … พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567 ” มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขวิกฤตขาดแคลนโลหิต ผ่านกิจกรรมการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด “Give Blood Gives Lives… พลังเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ” แบรนด์ซุปไก่สกัดเชื่อมั่นว่า การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า

รางวัล & ทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท

โครงการ “ แบรนด์ … พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567 ” เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี เข้าร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อ โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ไม่เกิน 2 คน) โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31สิงหาคม 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.blooddonationthai.com

แบรนด์ซุปไก่สกัด ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาทุกคน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์ และสานต่อเจตนารมณ์อันดีงามของโครงการ “ แบรนด์ … พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567 ” ด้วยการส่งผลงานออกแบบลายเสื้อที่สร้างสรรค์ และสะท้อนถึงพลังแห่งการให้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่แข็งแรง และส่งต่อพลังชีวิตให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ

banner Sample

Related Posts