เดดไลน์ 13 ก.ค.! กว่า 2 ล้านเลขหมายเสี่ยงถูกตัด หากไม่ ยืนยันตัวตน

ยืนยันตัวตน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศเตือนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนซิมการ์ดตั้งแต่ 6 เบอร์ขึ้นไปต่อค่าย ให้รีบดำเนินการ ยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 นี้ มิฉะนั้นจะถูกระงับสัญญาณและไม่สามารถใช้งานได้

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า การยืนยันตัวตนเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การหลอกลวงทางโทรศัพท์ (แก๊งคอลเซ็นเตอร์) และการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล

แม้จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง แต่จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีผู้ใช้บริการยืนยันตัวตนแล้วเพียง 1,635,407 เลขหมาย จากจำนวนเลขหมายที่เข้าข่ายต้องยืนยันตัวตนทั้งหมด 3,981,251 เลขหมาย ซึ่งหมายความว่ายังมีผู้ใช้บริการอีกกว่า 2.3 ล้านรายที่ยังไม่ดำเนินการ

หากไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในกำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถโทรออก ส่งข้อความ หรือใช้อินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ การระงับสัญญาณจำนวนมากยังอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม

ขั้นตอนการ ยืนยันตัวตน

ผู้ใช้บริการสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการแต่ละค่ายกำหนด เช่น แอปพลิเคชันของผู้ให้บริการ เว็บไซต์ หรือการติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

กสทช. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการที่ยังไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการใช้งานและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนซิมการ์ดตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไป ซึ่งครบกำหนดการยืนยันตัวตนไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และยังไม่ได้ดำเนินการ ขณะนี้เลขหมายได้ถูกระงับบริการแล้ว อย่างไรก็ตาม หากดำเนินการยืนยันตัวตนในภายหลัง ก็จะสามารถกลับมาใช้บริการได้ตามปกติ

#กสทช #ซิมผี #ยืนยันตัวตน #เดดไลน์ #ระงับสัญญาณ

banner Sample

Related Posts