เนสท์เล่ จับมือกรมอนามัย เดินสายให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการ ผ่าน “เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง ปีที่ 16”

เนสท์เล่

เนสท์เล่ สานต่อพันธกิจด้านการเสริมสร้างสุขภาพและโภชนาการที่ดีแก่ชาวไทยทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เดินสายส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการในรูปแบบสนุกสนานให้คนไทยทุกช่วงวัยในชุมชน ขานรับนโยบายด้านสาธารณสุขของภาครัฐ พร้อมร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพด้วยแนวทางการกินอยู่อย่างสมดุล พร้อมกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำกลยุทธ์ของเนสท์เล่ในการขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อผู้บริโภค และขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อโลกของเรา

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “เจตนารมณ์ของเนสท์เล่คือการเปิดพลังแห่งอาหาร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทุกคนในวันนี้ และในอนาคต ในปีนี้ เรายังคงเดินหน้ากลยุทธ์การขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อผู้บริโภค (Good for You) และขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อโลกของเรา (Good for the Planet) อย่างต่อเนื่อง ผ่านผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัย และการสื่อสารสู่ผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยกินอยู่อย่างสมดุล รวมถึงกิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง ที่เราจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 นี้ มุ่งเน้นการมอบความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการและการกินอยู่อย่างสมดุลผ่านการเรียนรู้อย่างสนุกสนานสำหรับทุกคนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่แล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้อีกด้วย”

นายแพทย์สิทธิพงษ์ ยิ้มสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กล่าวว่า “กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ให้ประชาชน และสนับสนุนแนวทางกรมอนามัยในการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ รวมทั้งลดปัจจัยด้านพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การส่งเสริมความรู้เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องและขยายไปในวงกว้าง เนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรงนี้จะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน และเป็นการเสริมเกราะป้องกันด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง เมื่อครอบครัวแข็งแรง ชุมชนและสังคมก็จะแข็งแรงขึ้นด้วย”

รศ. ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ และอาจารย์ประจำภาควิชา โภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “สมาคมโภชนาการแห่งประเทศ ไทยฯ มีความมุ่งมั่นให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการมีภาวะโภชนาการดี จึงมีการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้กว้างขวาง โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการร่วมมือกับเนสท์เล่ในกิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรงในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการ และการกินอยู่อย่างสมดุลให้เข้าถึงคนไทยและชุมชนทั่วประเทศ นับเป็นการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการมีภาวะโภชนาการที่ดีได้อย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ”

เนสท์เล่

เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรง ครั้งที่ 16 เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการ ควบคู่ความสนุกสนาน สำหรับทุกเพศทุกวัย ในพื้นที่ที่เข้าถึงคนในชุมชน เช่น การวัดค่า BMI คำแนะนำเรื่องการกินอยู่อย่างสมดุล การอ่านฉลากโภชนาการ รวมทั้งความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งลุ้นรับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย ตั้งเป้าเข้าถึงคนในชุมชนทั่วไทยกว่า 165,000 คน

ไฮไลต์ของ 3 โซนกิจกรรม มีดังนี้

1. โซนกินอยู่อย่างสมดุล
• ส่งเสริมการกินอยู่อย่างสมดุล ผ่านการเลือกอาหารที่เหมาะกับภาวะสุขภาพของตนเอง มีตรวจเช็คร่างกายผ่านการดูข้อมูล BMI ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว และรับใบเคล็ดลับการกินอยู่อย่างสมดุล พร้อมรับคำแนะนำจากนักโภชนาการ
• เกมจับคู่เพิ่มประโยชน์ เลือกอย่างไรจึงจะได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทั้งอาหารที่ดีต่อร่างกายและอาหารที่ดีต่อใจในปริมาณเหมาะสม
• เกมอ่านฉลาก อ่านเป็น กินเป็น เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทั่วประเทศสามารถอ่านข้อมูลด้านโภชนาการบนฉลากบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อรู้ถึงคุณค่าโภชนาการต่อหน่วย ปริมาณ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม ที่แสดงบนฉลากบรรจุภัณฑ์ เพื่อการบริโภคได้อย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสม

เนสท์เล่

2. โซนแยกขยะรักษ์โลก
ส่งเสริมการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลและแยกทิ้งขยะให้ถูกถังเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม “ขยะ แลก ของ” โดยผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถนำขวดพลาสติกและกระป๋องอะลูมิเนียม เช่น น้ำดื่มเพียวไลฟ์ เนสกาแฟกระป๋อง มาแลกของรางวัล พร้อมเรียนรู้วิธีการแยกขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยกันแยกขยะในชุมชนต่อไป

3. โซนตลาดสุดคุ้ม เมนูอร่อยสุขใจ
ขนทัพจำหน่าย “สินค้าทางเลือกสุขภาพ” พร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่มเมนูสุดพิเศษในราคาย่อมเยา จาก แบรนด์ต่าง ๆ ของเนสท์เล่ ไม่ว่าจะเป็น เนสกาแฟ ไมโล แม็กกี้ ตราหมี รวมไปถึงโปรโมชันต่าง ๆ อีกมากมาย

เนสท์เล่

นอกจากนี้ เนสท์เล่ยังได้จับมือกับกรมอนามัยดำเนิน โครงการภารกิจพิชิตสุขภาพดี ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ ด้วย 13 ภารกิจสุขภาพง่าย ๆ ส่งเสริมให้ลงมือปฏิบัติตามแนวทางพฤติกรรมสุขภาพที่ดี โดยครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มกิจกรรมทางกาย กินปริมาณพอเหมาะ และเสริมสารอาหารสำคัญ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และเทคนิคการดูแลสุขภาพ เพื่อนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง สร้างสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

เนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป เดินสายทุกภาคทั่วไทย ไปยังสงขลา สุราษฎร์ธานี ชลบุรี นครสวรรค์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก ตาก ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและสถานที่จัดกิจกรรม เนสท์เล่ คาราวานครอบครัวแข็งแรงได้ที่ Facebook: Nestlé Thailand

 

banner Sample

Related Posts