ผู้ป่วยเบาหวานเฮ โรช พัฒนา Diabetes Application แอปพลิเคชันแสดงผลค่าน้ำตาลเรียลไทม์

เบาหวาน Diabetes อาจฟังดูเป็นโรคที่คุ้นหู แต่รู้หรือไม่ว่าเบาหวานกลายเป็นโรคร้ายแรงที่ไม่ระบาดแต่กำลังคุกคามคนทั่วโลกอย่างหนัก จากข้อมูลที่รวบรวมโดยสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF)

เมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีจำนวนผู้เป็นเบาหวานทั่วโลกกว่า 415 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นไปถึง 600 กว่าล้านคน ในอีก 20 ปีข้างหน้า สำหรับประเทศไทยมีผู้เป็นเบาหวานถึง 4,025,100 ราย มีอัตราผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคเบาหวานมากถึงปีละเกือบ 76,000 ราย

สำหรับผู้เป็นเบาหวาน ความรู้ในการดูแลตนเองเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง องค์กรระดับโลกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (IDF) และสมาคมโรคเบาหวานสหรัฐอเมริกา (ADA) ต่างให้แนวทางในการรักษาว่า ผู้เป็นเบาหวานควรจะทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังอาหาร

เพื่อจะได้ทราบถึงที่มาของค่าน้ำตาลจากอาหารที่รับประทานเข้าไป รู้จักการแปรผลค่าน้ำตาลด้วยตนเอง และใช้เป็นแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานมีศักยภาพในการดูแลตนเอง และสามารถคุมเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อถึงเวลาตรวจตามนัด ก็จะช่วยให้แพทย์มีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์แนวทางการรักษาที่เหมาะกับแต่ละคน

ผู้เป็นเบาหวานจำนวนไม่น้อยที่ต้องเจาะเลือดทุกวัน และทำการบันทึกค่าน้ำตาลและอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อลงในสมุดบันทึก ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลยังคงมีความยุ่งยากและอาจสูญหายได้ง่าย หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโรคเบาหวาน บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้พัฒนา “แอปพลิเคชันแสดงผลค่าน้ำตาล”

เพื่อช่วยบริหารจัดการข้อมูลให้แก่ผู้เป็นเบาหวาน โดยแอปพลิเคชันมีฟังก์ชั่นการทำงานร่วมกับ “เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง” ผ่านระบบบลูทูธ ช่วยให้การดำเนินชีวิตของผู้เป็นเบาหวานง่ายยิ่งขึ้น

Diabetes Application ใช้งานไม่ยุ่งยาก

เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแสดงผลค่าน้ำตาลซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android ลงบนสมาร์ทโฟน และทำการแพร์ริ่งกับเครื่องตรวจระดับน้ำตาล เมื่อผู้เป็นเบาหวานใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองและได้ผลค่าน้ำตาลแล้ว

ข้อมูลที่อยู่ในตัวเครื่องจะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ ทำให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถเรียกดูข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลาบนโทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลที่ถูกบันทึกในรายงาน จะแสดงวันและเวลาที่ถูกบันทึกเข้ามา เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกดู ตรวจสอบ และวิเคราะห์ โดยผู้เป็นเบาหวานสามารถดูภาพรวมของข้อมูลระดับน้ำตาลในเลือดของตนเองได้หลายรูปแบบ เช่น ตาราง กราฟ ทั้งยังแสดงให้เห็นภาพรวมว่า มีระดับน้ำตาลที่สูงหรือต่ำกว่าค่าเป้าหมาย

นอกจากนี้ ผู้เป็นเบาหวานยังสามารถใช้แอปพลิเคชันถ่ายภาพอาหาร พร้อมอัพโหลดภาพอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ผู้เป็นเบาหวานสามารถนำมาวิเคราะห์ และประเมินผลการดูแลระดับน้ำตาลทั้งก่อนและหลังอาหาร ร่วมกับทีมแพทย์และนักโภชนาการได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดายยิ่งขึ้น ช่วยในการเรียนรู้เรื่องอาหารและปรับพฤติกรรมของตัวผู้เป็นเบาหวาน

นอกจากข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่ได้จากเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองแล้ว ผู้เป็นเบาหวานยังสามารถส่ง SMS แจ้งผลค่าน้ำตาล ไปยังสมาร์ทโฟนของแพทย์หรือคนในครอบครัวได้ ทำให้ผู้ดูแลสามารถช่วยติดตามและตรวจเช็คผู้เป็นเบาหวานในเรื่องการปฏิบัติตนและรับประทานอาหาร เมื่อเห็นว่าภาวะน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับสูงหรือต่ำเกินไป

ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ที่อยู่ในแอปพลิเคชันแสดงผลค่าน้ำตาล ช่วยลดความยุ่งยากให้แก่ผู้เป็นเบาหวานได้อย่างมาก ทั้งยังรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่แพทย์ ทำให้แพทย์จ่ายยาและรักษาโรคได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคแทรกซ้อนตามมา ส่งผลให้ผู้เป็นเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคเบาหวานได้อย่างมีความสุขและรู้เท่าทัน

Related Posts