ชไนเดอร์ เปิดตัวโซลูชั่นดาต้าเซ็นเตอร์ StruxureWare Data Center Operation v8.0

StruxureWare Data Center Operation v8.0

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น ประกาศเปิดตัว StruxureWare Data Center Operation v8.0 ต่อยอดความสามารถ StruxureWare สำหรับ Data Centers และชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบโครงสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center Infrastructure Management (DCIM)

โดยระบบปฏิบัติการดาต้าเซ็นเตอร์ เวอร์ชั่น 8.0 นี้ รวมฟังก์ชั่นใหม่ที่ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงผู้เช่าบริการโคโลเคชั่น สามารถมองเห็นสินทรัพย์ทั่วทั้งระบบไอทีที่สำคัญต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ในหลายส่วน สร้างสมดุลด้านความพร้อมของระบบงานและประสิทธิภาพการทำงานในช่วงพีค ตลอดช่วงวงจรการทำงานของดาต้าเซ็นเตอร์

บริษัทวิจัยการ์ทเนอร์ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องเกี่ยวกับการจัดการด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์ ว่า เครื่องมือ DCIM ไม่จำเป็นต้องอิงกับระบบเซ็นเซอร์ แต่ต้องออกแบบให้เอื้อต่อการมอนิเตอร์สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ รวมถึงพลังงานได้ในแบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังต้องรองรับในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากร

ซึ่งการ์ทเนอร์ ได้นิยามไปไกลกว่าเรื่องของการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้านไอทีแบบปกติ แต่รวมถึงเรื่องของตำแหน่งของสินทรัพย์และการทำงานเชื่อมโยงกัน วัตถุประสงค์ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของพื้นที่และการวางแผนความสามารถในการทำงาน

นอกจากนี้ เครื่องมือ DCIM ยังต้องมีคุณสมบัติเรื่องการแสดงแบบผลรายงานและการสร้างภาพจำลองในรูปแบบที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ดูแลและผู้ดำเนินงานในดาต้าเซ็นเตอร์ ผู้ดูแลระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง

เครื่องมือ DCIM ยังหมายรวมถึงฟังก์ชั่นการทำงานด้านอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ในเชิงการคาดการณ์ การสร้างโมเดลการทำงาน/การจำลองระบบการทำงาน รวมถึงการมอนิเตอร์ระบบหมุนเวียนของอากาศและแรงดัน การจัดการเวิร์คโฟลว์ การมอนิเตอร์และบริหารจัดการสินทรัพย์ระบบไอที รวมไปถึงการควบคุม และการแบ่งใช้ทรัพยากรสำหรับผู้ใช้หลายคน การจัดการสายเคเบิ้ลและความสามารถด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

“ผู้จัดการดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ดูแลทั้งองค์กรและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ในสภาพแวดล้อมโคโลเคชั่น กำลังเผชิญกับความท้าทายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากต้องก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ รวมถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของตนในตลาดที่มีการแข่งขันดุเดือดมากยิ่งขึ้น”

นายอรรณพ พนเจริญสวัสดิ์ ผู้จัดการระดับภูมิภาค กลุ่มธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ซอฟต์แวร์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าวว่า “StruxureWare Data Center Operation v8.0 ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค มีความสามารถในการมอนิเตอร์ดูแลสินทรัพย์ และมีฟังก์ชั่นด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ดาต้าเซ็นเตอร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานให้กับระบบ และยังช่วยให้ธุรกิจเติบโตจากการนำเสนอบริการใหม่ๆ แก่ลูกค้าได้”

เนื่องจากซอฟต์แวร์ V8.0 สร้างบนฟีเจอร์ของ StruxureWare Data Center Operation รุ่นปัจจุบัน จึงช่วยให้สามารถบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ได้อย่างง่ายดาย โดยประสิทธิภาพใหม่ของซอฟต์แวร์ V8.0 รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

เว็บของผู้ให้บริการ

ช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นสินทรัพย์ในดาต้าเซ็นเตอร์ เช่น ค่าการใช้พลังงานและความสามารถด้านการใช้พลังงานผ่านเว็บบราวเซอร์ที่ทันสมัย ช่วยลดต้นทุนด้านการบำรุงรักษาและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์ในการตัดสินได้รวดเร็วขึ้นแบบเรียล-ไทม์ เนื่องจากมีข้อมูลสนับสนุนมากขึ้น

เว็บท่าของผู้เช่า

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะช่วยให้ผู้ให้บริการโคโลเคชั่นสามารถนำเสนอบริการเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบนโซลูชันซอฟต์แวร์ DCIM รวมถึงการบริการจัดการเรื่องการบริการสำหรับผู้เช่ารายบุคคล ทั้งนี้ เว็บท่าจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโฮสในดาต้าเซ็นเตอร์ อีกทั้งยังให้มุมมองในเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ในห้อง สามารถเห็นลึกเข้าไปถึงระดับแร็ค ความจุที่รองรับได้ การวัดค่าพลังงาน รวมถึงอุณหภูมิของแร็ค

นอกจากนี้ ผู้เช่ายังสามารถดู KPI แดชบอร์ดได้ โดยผู้เช่าสามารถดูสินทรัพย์ผ่านทางเว็บท่าได้เลย ไม่ต้องเข้าไปดูโดยตรงที่เครือข่ายของผู้ให้เช่า โดยผู้ให้บริการเช่าสามารถคลิกเพียงแค่หนึ่งครั้ง ก็สามารถเปิดหรือปิดการเข้าถึงเว็บท่าของผู้เช่าแต่ละรายได้ พร้อมทั้งตัดสินใจได้ว่าจะแชร์ข้อมูลอะไรบ้าง

วางแผนด้านประสิทธิภาพการทำงานและบริการจัดการความเสี่ยงได้

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ DCIM รายแรกและรายเดียวที่สามารถนำเสนอความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนด้านประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงให้ความสามารถในการรองรับระบบโครงสร้างพลังงานแบบผสมผสาน (ทั้งแบบ AC และ DC)

ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลดาต้าเซ็นเตอร์สามารถวางรูปแบบอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ในดาต้าเซ็นเตอร์ได้ ช่วยให้วางแผนสมรรถนะการทำงานได้อย่างฉลาดและแม่นยำ อีกทั้งสามารถประเมินความเสี่ยงในส่วนของพลังงาน DC ได้

คาดการณ์พลังงานได้

มีประสิทธิภาพด้านการวางแผนการทำงานในระดับของเบรกเกอร์และแร็ค พร้อมศักยภาพในการปลดล็อคด้านการทำงานเนื่องจากจะมีการประเมินโหลดการทำงานอัตโนมัติจากการวัดพลังงานตามจริง

StruxureWare Data Center Operation v8.0

ชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ในดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงการใช้ทรัพยากรและสถานะการทำงานของดาต้าเซ็นเตอร์ ตลอดวงจรชีวิตการทำงานของดาต้าเซ็นเตอร์นั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นแนวทางช่วยให้ผู้ดูแลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของดาต้าเซ็นเตอร์ได้ตามเป้าหมายทั้งเรื่องการบริการ เรื่องธุรกิจและตอบโจทย์ไอทีด้วยเช่นกัน

banner Sample

Related Posts