ฟอร์ติเน็ตเปิดตัว FortiOS 5.6 โอเอสรุ่นใหม่พร้อมยกระดับซีเคียวริตี้แฟบริค

FortiOS 5.6

ฟอร์ติเน็ตเปิดตัว FortiOS 5.6 โอเอสรุ่นใหม่พร้อมยกระดับซีเคียวริตี้แฟบริค เพิ่มศักยภาพในการมองเห็นภัยและจัดการกับภัยแบบออโตเมชั่นให้เร็วมากยิ่งขึ้น สำหรับเครือข่ายในอนาคตที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

มร. เคน ซี ผู้ก่อตั้งและ ประธานบอร์ดและซีอีโอแห่งฟอร์ติเน็ต (Fortinet® (NASDAQ: FTNT) – ผู้นำในโซลูชั่นทรงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก – ได้แถลงวิสัยทัศน์ขององค์กรในงานประชุมประจำปี FORTINET ACCELERATE 2017 CONFERENCE – LAS VEGAS กล่าวว่า

การที่ประเทศต่างๆ ก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอีโคโนมีนั้น ทำให้เกิดความต้องการเครือข่ายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาออกแบบ สร้างและจัดการให้เครือข่ายมีความปลอดภัยสูงสุด ในขณะที่ผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ยังมีศักยภาพในการทำงานแบบออโตเมชั่นและให้ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการดังกล่าว ฟอร์ติเน็ตจึงเร่งยกระดับซีเคียวรีตี้แฟบริคให้เป็นพื้นฐานด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่ทำงานอิงตามความต้องการของผู้ใช้งานและจะป้องกันองค์กรแห่งอนาคตได้เป็นอย่างดี”

เครือข่ายองค์กรในสมัยใหม่นี้จะมีลักษณะเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงมาก สามารถเริ่มต้นเปิดบริการเองได้ (Self-provisioning) ทำงานเองได้ (Self-operating) แก้ไขปัญหาเองได้ (Self-correcting) และทำงานโดยอิงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ (Intent-Based Network)

ฟอร์ติเน็ตจะยกระดับระบบปฏิบัติการที่ได้พัฒนาขึ้นมาเองเพื่องานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ คือ ฟอร์ติโอเอส (FortiOS) ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกมานานกว่าสิบปี และในปีนี้ จึงได้เปิดตัวใช้เวอร์ชั่น 5.6 ให้เป็นพื้นฐานการทำงานของซีเคียวริตี้แฟบริคผืนผ้าด้านความปลอดภัยที่ฟอร์ติเน็ตพัฒนาขึ้นมาเช่นกัน

ซึ่งนับว่า ฟอร์ติโอเอส 5.6 เป็นระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุดในโลก นอกจากนี้ ในวันนี้ ฟอร์ติเน็ตเปิดตัวโซลูชั่นกระบวนการทำงานด้านความปลอดภัย (Security Operations Solution) ใหม่ในแพลตฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคนี้อีกด้วย”

FortiOS 5.6 ยกระดับศักยภาพการทำงานของซีเคียวริตี้แฟบลิคใหม่

จากรายงาน Emerging Technology Analysis: Intent-Based Network Design and Operation ของการ์ทเนอร์ที่จัดทำโดยมร. โจ สโกโรปา และมร. แอนดรู เลิร์นเนอร์ พบว่า ดิจิทัลอีโคโนมีเป็นแรงผลักดันให้เครือข่ายต้องการเป็นประเภทที่ทำงานโดยอิงบนความต้องการของผู้ใช้งาน และต้องการเครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือและทำงานได้อย่างต่อเนื่องสูงมาก

ในขณะที่ในปัจจุบัน ในทุกประเทศยังมีภาวะการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเครือข่าย จึงส่งผลให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบดูแลโครงข่ายและการปฏิบัติงานต้องหาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและปูพื้นฐานสร้างเครือข่ายแห่งอนาคตให้ได้ในเวลาที่จำกัดนี้

การ์ทเนอร์พบว่า การเชื่อมโยงเครือข่ายแบบที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้จะมีศักยภาพในการตรวจสอบความถูกต้องในการตั้งค่าใช้งานก่อนที่เปิดใช้งานจริงได้ และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเครือข่ายได้ และถ้าพบสถานการณ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน จะส่งสัญญาณแจ้ง และรวมถึงจะลงมือแก้ไขปัญหานั้นเองจนกระทั่งถูกต้อง

ทั้งนี้ ฟอร์ติเน็ตมีวิสัยทัศน์ในการสร้างความปลอดภัยเครือข่ายที่ทำงานโดยอิงบนความต้องการของผู้ใช้งานเช่นกัน โดยใช้แพลตฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคนี้ แปลงความต้องการทางธุรกิจที่เข้ามาให้เป็นการทำงานด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันเองได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึงพาการทำงานของมนุษย์

ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีอิสระในการออกแบบความปลอดภัยขั้นสูง สามารถลดวิธีการปฏิบัติงานลง ลดความซับซ้อนต่างๆ ลง โดยที่ยังมีโครงข่ายที่มีศักยภาพที่ครบถ้วนในตนเองอีกด้วย

ในการใช้งานระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัย เวอร์ชั่น  5.6 ใหม่นี้ เป็นยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในซีเคียวริตี้แฟบริคตั้งแต่อุปกรณ์ปลายทางจนคลาวด์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้ฟอร์ติเน็ตสามารถสร้างความปลอดภัยเครือข่ายที่ทำงานโดยอิงบนความต้องการของผู้ใช้งานได้ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางได้ ซึ่งมีรายละเอียดการทำงานด้านเทคนิคดังนี้

ให้เห็นการทำงานของไอทีทุกแง่มุมบนจอเดียวกันอย่างง่ายๆ และใช้อินเตอร์เฟสแบบเปิด (Application Program Interface) เพื่อรวมการทำงานของโซลูชั่นของพันธมิตรของซีเคียวริตี้แฟบริคนี้ได้เพิ่มศักยภาพที่จะเห็นการทำงานของอุปกรณ์ประเภทแอคเซสพ้อยท์ไร้สาย สวิตช์ และแซนบ๊อกซ์ของฟอร์ติเน็ต

จึงทำให้สามารถบริหารได้จากที่เดียวและป้องกันภัยขั้นสูงได้ดี พัฒนาส่วน User Interface ให้สามารถลงมือปฏิบัติการ ได้เร็วขึ้น เมื่อตรวจพบภัยคุกคาม หรือเหตุน่าสงสัย สามารถให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยได้ จึงทำให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรองรับกฏข้อบังคับได้มากขึ้น เป็นพื้นฐานด้านความปลอดภัยสำหรับคลาวด์และไอโอทีได้ ซึงสามารถป้องกันองค์กรที่มีเครือข่ายที่กระจายและกว้างขนาดใหญ่

โซลูชั่นกระบวนการทำงานด้านความปลอดภัย (Security Operations Solution) จะช่วยเห็นภัยทั้งเครือข่าย

โซลูชั่นกระบวนการทำงานใหม่นี้ จะประกอบไปด้วยโซลูชั่น FortiSIEM (ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครือข่าย) FortiAnalyzer (ระบบวิเคราห์ข้อมูลและภัย) FortiManager (ระบบบริหารอุปกรณ์) ซึ่งโซลูชั่นใหม่ทั้งหมดนี้จะช่วยให้แพลทฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคทำงานประสานงานเป็นหนึงเดียว และใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยในเครือข่ายได้สูงสุด

ทั้งนี้ฟอร์ติเน็ตวางแผนนำเสนอผลิตภัณฑ์ ฟอร์ติโอเอส 5.6 ออกสู่ตลาดในไตรมาส 1 ปีนี้ โดยที่แพลตฟอร์มซีเคียวริตี้แฟบริคจะมีพร้อมใช้งานทันที

banner Sample

Related Posts