ไดเมนชั่น ดาต้า บริจาคจักรยาน 100 คันในโครงการ “Ride to School” ให้เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร

Ride-to-School

บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าตอกย้ำกิจกรรมทางสังคมในโครงการ “Ride to School” เพื่อบริจาคจักรยานใหม่ให้กับเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดารให้มีจักรยานใช้ปั่นไปโรงเรียนและใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยในปี 2560 บริษัทฯได้มอบจักรยาน 100 คันให้กับ 18 โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี โดยได้รับการประสานงานผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 พร้อมตั้งเป้าขยายการบริจาคจักรยานเพิ่มเป็นจำนวน 2,000 คัน ภายในปี 2561

banner Sample

Related Posts