รมว.ดิจิทัลฯ เผยแผนตั้งสถาบันพัฒนาเกม Game Academy ผลิตบุคคลากรรองรับอุตสาหกรรมเกมไทย

Game Academy

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องอุตสาหกรรมเกมและนโยบายด้านดิจิทัลของรัฐบาล โดยเฉพาะแผนการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเกม หรือ Game Academy ของบริษัทร่วมทุนฯ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างบุคลากรและเพิ่มโอกาสการจ้างงาน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมของไทย

ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาขีดความสามารถของประเทศด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตอบสนองนโยบายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป ณ ทรูสเฟียร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ ยังกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่กลุ่มทรู ร่วมกับ บริษัท แอกซิออน เวนเจอร์ส จากประเทศแคนาดา ได้เปิดตัวบริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนาเกม “ทรู แอกซิออน เกมส์” รวมถึงการขยายตลาดเกมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมเตรียมยกระดับภาคอุตสาหกรรมเกมของไทยสู่ตลาดโลก ซึ่งตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทพัฒนาเกมที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

banner Sample

Related Posts