ฟูจิตสึ โชว์เทคโนโลยี Digital Workplace Transformation In Action เปลี่ยนองค์กรให้อัจฉริยะ

Transformation

ฟูจิตสึ นำเสนอโซลูชั่นเพื่อรับการขยายตัวยุคดิจิทัล เปิดตัวโซลูชั่นที่จะเข้ามาตอบรับการใช้งานจริงด้วย Digital Workplace Transformation In Action ในงาน Microsoft Solution Summit 2017 โดยมีนาย แอลฟี ลี มุน ชุง ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจบริการโซลูชั่น บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงาน นำเสนอโซลูชั่นเพื่อเปลี่ยนการทำงานภายในองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart office)

Digital Workplace Transformation In Action มีจุดเด่น 4 ส่วนหลัก

1. เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร คือเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจทั้งด้านการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร ( Productivity)

2. สร้างการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าให้มีประสิทธิภาพ ( Efficiency Collaboration)

3. มีอุปกรณ์และระบบไอทีที่เป็นอัจฉริยะและมีความปลอดภัยสูง ( Smart IT Solution )

และงานนี้ ฟูจิตสึมาพร้อมพันธมิตร บริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง เพื่อให้บริการ 4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ (Change Management) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรให้สามารถปรับตัวและใช้งานระบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอีกจุดเด่นสำคัญของฟูจิตสึที่นำเสนอให้กับลูกค้า

banner Sample

Related Posts