รมต.ดีอี ลงภูเก็ต ติดตามความก้าวหน้า Phuket Smart City เร่งสู่ Smart City ทั้งด้านการค้า และการลงทุน

Phuket Smart City

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) (ที่ 4 จากซ้าย) ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (ที่ 3 จากขวา) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Phuket Smart City

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อให้โครงการ Phuket Smart City ขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC)

โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ที่3จากซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับเพื่อร่วมกันผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็น Smart City ทั้งด้านการค้า และการลงทุน

Related Posts