Samsung จับมือ มจธ. ประกาศความร่วมมือทางวิชาการ ผลักดันนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

Samsung

Samsung นำโดย นายจักรกฤษณ์ ศรีเงินยวง ผู้อำนวยการ แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (โรงงานศรีราชา) (ขวา) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี (ซ้าย) ลงนามประกาศความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลักดันนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมไทย

มุ่งเป้าสนับสนุนนักศึกษาภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน สนับสนุนงานวิจัย รวมไปถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดย มจธ. ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรชั้นนำด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอุตสาหกรรม

โดยภายในระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี Samsung ละมจธ. มุ่งหวังว่าจะผลิตบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติป้อนเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้นักศึกษา มจธ. เข้าฝึกงานจริงในโรงงานซัมซุง เพื่อตอบรับกระแสโลกในการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ากับการผลิตในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน

banner Sample

Related Posts