เมโทรซิสเต็มส์ฯ เปิดบ้านรับ Bromsgrove International School Thailand เยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยี

Bromsgrove International School

คณะนักเรียนระดับมัธยม Year 10 iGCSE ICT และอาจารย์ จาก Bromsgrove International School Thailand ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ฟังการบรรยายความรู้ และเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

โดยมีนายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายมีลาภ โสขุมา (กลาง) Digital Transformation Officer และ Enterprise Solution Architect จัดบรรยายความรู้ด้านไอทีที่น่าสนใจ

สนใจกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242

Related Posts