คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มอบเงินสนับสนุนวิทยาศาสตร์กว่า 2.6 ล้านบาท

คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม

คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบเงิน 2.6 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล และประธานคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร (ที่ 4 จากขวา) ประธานมูลนิธิฯ

และคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน มูลนิธิปวโรฬารวิทยา มูลนิธิลี-โฮ และบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด มหาชน มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนเงิน 2,600,000 บาท

โดยมีอาจารย์เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ (ที่ 5 จากขวา) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย ประจำปี 2558 เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ผลงานประดิษฐ์นวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้จากวัสดุในท้องถิ่นของนักเรียนต่อไป

banner Sample

Related Posts