รมว.ดิจิทัลฯ หารือทูตออสเตรเลีย ร่วมมือ Cyber security ประชาชนพร้อมรับมือ

Cyber security

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมหารือกับ ดร.โทไบอัส ฟีคิน (H.E. Dr. Tobias Feakin) เอกอัครราชทูตด้านกิจการไซเบอร์ออสเตรเลีย พร้อมด้วย นายพอล โรบิลลิอาร์ด (H.E. Mr. Paul Robilliard) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ซึ่งได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย และแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber security ระหว่างสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในยุคดิจิทัล

เนื่องจากมีผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งบทบาทสำคัญของภาครัฐเมื่อเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ การมีผู้สั่งการหรือผู้ตัดสินใจที่มีศักยภาพ การดำเนินการอย่างรวดเร็ว และการสื่อสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับทราบและเข้าใจ ถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

อีกทั้งในสถานการณ์ปกติรัฐมีหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าการโจมตีทางไซเบอร์เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ เพียงแต่จะต้องเรียนรู้วิธีรับมือ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัลใหม่ๆ ต่อไป เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Related Posts