สหรัฐชี้อินเทอร์เน็ตอาเซียนโตเร็วสุดในโลก ดันเศรษฐกิจขยายตัวกว่า 500%

สภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน หรือ US-Asean Business Council ชี้ว่าอัตราการเติบโตของ Internet ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการขยายตัวเร็วที่สุดในโลก ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นกว่า 4ล้านคนต่อเดือน เหตุจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและจำนวนสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น

และบางส่วนเกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้พร้อมรับกับนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวม โดยเชื่อว่าในอีก 8 ปีข้างหน้า จะขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า 500% คิดเป็นมูลค่ากว่า 2แสนล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ยังมองว่ากลุ่มประเทศอาเซียนจะมีผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจาก 260 ล้านคนในปีที่ผ่านมา เป็นกว่า 480 ล้านคนในอีก 3ปีข้างหน้า

ขณะที่ท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศอาเซียนเมื่อ Internet เข้าถึงผู้คนมากขึ้น คือการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล และการทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจ

Related Posts