KCAR พาลูกค้าไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้าที่บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

KCAR

กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ KCAR ผู้นำในธุรกิจรถให้เช่าได้พาลูกค้าไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้าที่บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งนับเป็นกิจกรรมภายใต้นโยบายที่เน้นให้บริการที่ดีเยี่ยมและยึดมั่นในความพึงพอใจสูงสุดแต่ลูกค้า การทำงานแบบพันธมิตรและเน้นผลเป็นเลิศในการทำงานกับคู่ค้าทุกๆรายและเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีในการดําเนินธุรกิจ โดยสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆกับการต่อยอดพัฒนากระบวนการธุรกิจระหว่างกันให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

banner Sample

Related Posts