เมโทรซิสเต็มส์ฯ เผย Smart Intelligent Software ในงาน The M Matrix II

นายฐิติพงศ์ จรณะจิตต์ (ที่ 8 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทคู่ค้าชั้นนำ 5 บริษัท ได้แก่ ThingWorx, Cloudera, Talend, Qlik และ K2 จัดงาน The M Matrix II – The Real Thing from IoT to Analytics เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานใหญ่

เพื่อแนะนำสุดยอด Smart Intelligent Software ที่จะช่วยองค์กรเชื่อมโยงกับโลกของ Internet of Things หรือ IoT โดยได้รับความสนใจจากลูกค้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ในงานมีสาธิตเทคโนโลยีจากคู่ค้าในรูปแบบการออกบูธ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ

ได้แก่ Mr. Kenrick Goh – ThingWorx Regional Manager บรรยายเรื่อง “How to increase profits using ThingWorx IoT”, นางสาวมรกต ชุ่มกรานต์ – Country Manager Thailand บรรยายเรื่อง “Powering your Business with Cloudera”,

Mr. Amine Slimane – Senior Pre Sales Consultant ASEAN บรรยายเรื่อง “Increase your agility with IoT and real – time big data analytics tough Talend”, Mr. Armstrong Mejilla – Regional Presales Manager บรรยายเรื่อง “Harnessing the power of IoT through Qlik Analytics” และ นายอัสนะ ตะวันอำไพ – Customer Success Manager, Thailand บรรยายเรื่อง “Digital Transformation with K2 – The Key for Enhancing Profitability”

banner Sample

Related Posts