กลุ่มทรู จัดสัมมนาคู่ค้า Better Future Together อนาคตเราดียิ่งขึ้น ไปด้วยกัน ทั่วประเทศ

Together

กลุ่มทรู นำโดย นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล (กลาง) หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ (ร่วม) และนายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ นายประเสริฐ จันทร์ประดับฟ้า (ที่ 4 จากขวา) และ นายกฤตินัย พลาชีวะ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล

พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานสัมมนาพันธมิตรคู่ค้า Better Future Together อนาคตเราดียิ่งขึ้นไปด้วยกัน จัดขึ้นเพื่อขอบคุณและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีของพันธมิตรคู่ค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจัดพร้อมกัน 7 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อยุธยา กระบี่และชลบุรี

ซึ่งภายในงานนำเสนอผลิตภัณฑ์และแคมเปญใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง.ร่วมสร้างความมั่นใจ พาธุรกิจเติบโตสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนมุ่ง สู่ความเป็น ที่ 1 ไปด้วยกัน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว

Related Posts