UTCC ตอกย้ำความสำเร็จผู้นำธุรกิจ เปิดสอนหลักสูตรจาก MIT สหรัฐอเมริกา

UTCC

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศ กำลังมุ่งสู่การเป็นผู้นำการเรียนการสอนด้านผู้ประกอบการระดับแนวหน้าของเอเชีย ด้วยจุดแข็งคือหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับที่ใช้สอนที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยมีการเรียนการสอนวิชาใหม่ ได้แก่การประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship) แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ เพื่อปูพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ปีที่ 1 วิชาดังกล่าวจะเน้นภาคปฏิบัติ และการนำเสนอไอเดียธุรกิจแบบ Business Pitching และไม่วัดผลจากการสอบ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบฉบับเดียวกับ MIT (Massachusetts Institute of Technology) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีและบริหารจัดการของสหรัฐฯ และได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Ranking ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1 ของโลกติดต่อกัน 5 ปี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังร่วมกัย MIT ในการจัดการแข่งขันและงานสัมมนา MITEF Thailand 2017 (Massachusetts Institute of Technology Entrepreneurship Forum)

และร่วมกันจัดกิจกรรมบูทแคมป์สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน นักธุรกิจ นักศึกษา และคณาจารย์ ที่ MIT สหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้แข็งแกร่งมากขึ้น หลังจากได้เชิญบิล อูเล็ต Managing Director ของ ศูนย์ MIT ผู้เขียนหนังสือ Best Seller ชื่อ Disciplined Entrepreneurship: 24 steps to a Successful Startup และบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE) ที่ประเทศอเมริกาสำเร็จมากกว่า 100 ราย ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ UTCC กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเน้นหนักด้านการใช้นวัตกรรมเพื่อการศึกษา โดยนักศึกษากว่า 20,000 คนจะได้รับฝึกอบรมการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นในทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี เพื่อผลิตนักศึกษาออกไปเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

UTCC

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ IDE ย่อมาจาก Innovation-Driven Entrepreneurship หรือ การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม เพื่อสร้าง Ecosystem ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันนวัตกรรมให้เป็นตัวขับเคลื่อนนักศึกษาให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการได้อย่างสมบูรณ์แบบในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล”

“เราพร้อมที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยกลายเป็นสตาร์ทอัพแถวหน้าของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพร้อมทั้ง 2 ส่วน คือ “นวัตกรรม” และ “เชิงพาณิชย์” รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน” อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเพิ่มเติม

Related Posts