กมธ.ลุยสอบฮั้วถนนยางพารา หลังร้องเรียนส่อทุจริต

ฮั้วถนนยางพารา

ฮั้วถนนยางพารา

กรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เตรียมขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หลังตรวจสอบการใช้งบประมาณปี 2562 ในส่วนของการสร้างถนนจากยางพารา ที่ถูกร้องเรียนว่าส่อทุจริต

นายพัฒนา สัพโส รองประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เปิดเผยว่า หลังกรรมาธิการฯ รับเรื่องร้องเรียนให้สอบสวนปมทุจริตโครงการถนนยางพารา 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ทั่วประเทศ วงเงินงบประมาณหลายพันล้านบาทนั้น เบื้องต้น ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลโดยเฉพาะการยางแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนว่ามีข้าราชการบางรายระดับผู้บริหารหน่วยงาน เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนที่ขายยางพารา ผูกขาดการขายยางพาราเพียง 3 บริษัทเท่านั้น

โดยจากการสอบสวน พบว่า ข้อมูลความผิดปกติที่ส่อว่าอาจมีการฮั้วกันเกิดขึ้น ดังนั้น กรรมาธิการฯ จะขอหนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนจะเสนอกลับสู่ที่ประชุมกรรมาธิการฯชุดใหญ่ เพื่อพิจารณา และดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของผู้รับเหมาที่ไม่สามารถเข้าประกวดราคาแข่งขันการก่อสร้างถนนยางพาราอย่างเป็นธรรมได้นั้น พบว่า การประกวดราคาก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ในบางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าข่ายไม่โปร่งใส เนื่องจากตรวจสอบพบรายชื่อของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เข้าประกวดราคา และยังเป็นกรรมการในบริษัทผลิตน้ำยางพาราด้วย

อีกทั้งยังพบว่างบประมาณการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ในบางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการกระจุกตัวของงบประมาณราว 400-500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้างถนนยางพารา โดยอ้างอิงจากเอกสารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดกว่า 400 ล้านบาท และจากการตรวจสอบจากการยางแห่งประเทศไทย พบว่า ขณะนี้การยางแห่งประเทศไทยได้รับรองบริษัทที่มีมาตรฐานการผลิตน้ำยางพาราเพิ่มเติมอีก 3 บริษัท ทำให้ขณะนี้มีบริษัทที่สามารถขายน้ำยางพารา เพื่อให้สร้างถนนถึง 6 บริษัท

แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า ยังมีเพียง 3 บริษัทเติมที่มีปัญหาการร้องเรียน สามารถขายน้ำยางได้เท่านั้น แม้การยางแห่งประเทศไทย จะทำหนังสือส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว แต่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่ได้ทำหนังสื่อเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถซื้อน้ำยางจากบริษัทที่การยางแห่งประเทศไทยอนุมัติเพิ่มเติมได้

banner Sample

Related Posts