อลิอันซ์ อยุธยา มอบหมวกนิรภัยร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

allianzayudhya

นางสาวภาริสา ฉายากุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารองค์กร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบหมวกนิรภัย 100 ใบ ในโครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายพีระยศ เหมะสิขัณฑกะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ ณ ท่าจอดรถขาออกต่างจังหวัด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้

 

 

 

Related Posts

กรุณาติดต่อขออนุญาตใช้คอนเทนต์ก่อน ได้ที่ กองบรรณาธิการ TheReporterAsia

Please contact the editor for permission to use the content first. TheReporterAsia