เอไอเอส จับมือการศึกษาแคนนาดา ยกระดับ LearnDi เทียบเท่าสากล

เอไอเอส

เอไอเอส

AIS Academy ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม ยังคงเดินหน้าผลักดันองค์ความรู้ให้คนไทย จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ที่ทันสมัย เสริมขีดความสามารถและการพัฒนาตัวเองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ผ่านการใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งของ เอไอเอส ในด้านโครงข่ายและดิจิทัลเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อเป็นการต่อยอด “ภารกิจ คิดเผื่อ เพื่อคนไทย”

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง AIS Academy กับ สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และ สมาคมวิทยาลัยและสถาบันประเทศแคนาดา หรือ Colleges and Institutes Canada (CICan) ในการนำหลักสูตรการเรียนรู้จากสถาบันชั้นนำของประเทศแคนาดา อาทิ Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), McGill University, Athabasca University, Dalhousie University และ Humber College มาผสานกับเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มจากทาง AIS Academy โดย LearnDi ตั้งเป้าเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเสมือนการนำโลกไร้พรมแดน ให้คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท เอไอเอส และ กลุ่มอินทัช กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้สร้างผลกระทบต่อทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนและกระบวนการทำงานในแง่ของการดำเนินธุรกิจ ทำให้การทำงานของ AIS Academy ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ๆ ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีทักษะความสามารถที่สอดรับกับโลกใหม่ ที่วันนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิง

นั่นจึงเป็นที่มาของการทำงานร่วมกับ สถานทูตแคนาดา และ สมาคมวิทยาลัยและสถาบันประเทศแคนาดา หรือ Colleges and Institutes Canada (CICan) ในครั้งนี้ ที่เราร่วมกันนำเนื้อหาหลักสูตรระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น แนวทางและการรับรองด้านการบริหารโครงการแบบ Agile (Agile Project Management Practice & Certification online), การบัญชีและการเงินสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี (Accounting and Finance for Non- Accountants), การเขียนแผนธุรกิจมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Business writing for results), การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communicating effectively), การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management), การสร้างความสัมพันธ์และเสริมแรงให้กับพนักงาน (Creating Engaged and Motivate Employees) และ ความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relations)

เอไอเอส

โดยหลักสูตรเนื้อหาเหล่านี้มาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศแคนาดา จะถูกส่งต่อให้คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ด้วยการใช้ขีดความสามารถของ AIS Academy ผ่าน Digital Learning Platform อย่าง LearnDi  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เสมือนการนำโลกไร้พรมแดนมาสู่คนไทย ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ตามเป้าหมายการทำงานของ AIS Academy ที่คิดเผื่อ เพื่อคนไทยและสังคมมาโดยตลอด”

นายซันจีฟ เชาเดอรีย์, ทูตพาณิชย์, สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา กล่าวว่า “ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยมาตรฐานการศึกษาของแคนาดาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ใบปริญญาหรือ certificate ต่างๆจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดารับประกันว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก โดยการทำงานร่วมกับ AIS Academy จะช่วยทำให้คนไทยได้เข้าถึงรูปแบบการเรียนการสอนของแคนาดา ซึ่งเราเชื่อว่าผู้สนใจเข้ามาเรียนจะสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากเนื้อหาของสถาบันชั้นนำของแคนาดาไปต่อยอดในวิชาชีพการทำงาน และยังเสริมทักษะใหม่ๆ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงผู้เรียนจะได้รับ Certificate จากสถาบัน และสามารถนับเป็นหน่วยกิตเพื่อนำไปเรียนต่อที่สถาบันนั้นๆ ในอนาคตได้อีกด้วย”

นางสาวเดนิส แอมโยท, ประธาน Colleges and Institutes Canada (CICan)  เสริมว่า “ภูมิทัศน์การศึกษา (education landscape) ระดับอุดมศึกษาของทางแคนาดาซมีทั้ง วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันเฉพาะทางหลายแห่ง โดยสถาบันหลายแห่งนั้นมีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งสถาบันที่เป็นสมาชิกของ Colleges and Institutes Canada แต่ละแห่งเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้ได้รับทักษะและความรู้ที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จในอาชีพของผู้เรียน ในฐานะที่อยู่ในวงการการศึกษา สมาคมตั้งตารอที่จะขยายความร่วมมือกับทางเอไอเอส เพื่อมอบโอกาสการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของคนไทย”

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://learndi.aisacademy.com/

banner Sample

Related Posts