เอ็น.ซี.ซี. เสิร์ฟ 3 อีเวนต์ด้านนวัตกรรมที่เดียวจบทั้ง ธุรกิจ-การศึกษา

NCC

เอ็น.ซี.ซี. ระดมรัฐและเอกชนโชว์เทคโนโลยีสุดไฮเทค 3 งานใหญ่ ASEAN Tools Expo 2023, งานการศึกษา EdTeX 2023 และ OEM Manufacturer & e-BIZ Expo 2023 หวังกระตุ้นต่อยอดแนวคิดสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่รวยด้วยแบรนด์ตัวเอง พร้อมโชว์นวัตกรรมยกมาตรฐานการศึกษาไทยทัดเทียมนานาชาติ วันที่ 31 ส.ค. – 2 ก.ย. 66 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดผู้ร่วมงานทะลุ 10,000 คน สร้างมูลค่าทางธุรกิจ 300 ล้านบาท

NCC-1

นายวาที พีระวรานุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะประธานพิธีเปิดงานแสดงนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ หรือ ASEAN Tools Expo 2023 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา “EdTeX 2023” และงาน OEM Manufacturer & e-BIZ Expo 2023 เปิดเผยว่า งานแสดงสินค้าและบริการด้านผู้รับจ้างผลิต ภายใต้ชื่อ “OEM Manufacturer นี้ นับเป็นงานใหญ่ประจำปี ซึ่งมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจของไทยเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นเวทีที่ช่วยเชื่อมโยง และยกระดับโอกาสทางการค้าให้กับอุตสาหกรรมการรับช่วงผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME เพื่อให้เกิดการแข่งขัน พัฒนา และต่อยอดคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในและต่างประเทศได้ รวมถึงส่งเสริมการบูรณาการทรัพยากรผ่านบริการรับช่วงผลิต และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมีนัยสำคัญด้วย

NCC-2

นายสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เผยว่า เอ็น.ซี.ซี. เปิดพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรรม รวม 3 งานใหญ่ ได้แก่ งานแสดงนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ หรือ ASEAN Tools Expo 2023 (อาเซียนทูลส์ เอ็กซ์โป 2023) งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา หรือ EdTeX 2023 (เอ็ดเท็ค 2023) และงาน OEM Manufacturer & e-BIZ Expo 2023 (โออีเอ็ม แมนูแฟคเจอเรอร์ และอีบิส เอ็กซ์โป 2023) ไว้ด้วยกัน ในระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2566 ณ ชั้น LG ฮอลล์ 6-7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ งานแสดงนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ ASEAN Tools Expo 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหางานช่างทุกประเภททั้งช่างฝีมือและช่างมือใหม่ รวมทั้งเปิดพื้นที่จำหน่ายเครื่องมือช่างคุณภาพจากผู้ผลิตทั้งไทยและต่างประเทศอย่างครบวงจรทั้งการจำหน่ายปลีกในราคาพิเศษ และการเจรจาซื้อขายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมด้วยเวทีการสัมมนาในประเด็นผลกระทบจาก ESG ต่อผู้ประกอบการรายย่อย และแนวโน้มการปรับตัวของภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปรับตัวตาม รวมถึงการจับคู่ธุรกิจ การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดเครื่องมือช่างและแสดงศักยภาพของช่างไทย

ขณะที่ งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา “EdTeX 2023” เป็นการรวมเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในยุคปัจจุบันที่ทำให้การสอนสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ และตัวของครูผู้สอนพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประสบการณ์ และความประทับใจที่ยั่งยืนได้ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครทั้ง 2 เขต และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในงานมีความโดดเด่นด้วยการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมด้านการศึกษากว่า 3,000 รายการจากภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 150 แห่ง แบ่งพื้นที่เป็น 4 โซนหลัก คือ

โซนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) นำเสนอเทคโนโลยีถ่ายทำวิดีทัศน์ตามเกณฑ์ PA เทคโนโลยีจอสัมผัสอัจฉริยะ อุปกรณ์นวัตกรรมห้องเรียน

โซนระบบประเมินระบบอัจฉริยะ (Smart System) นำเสนอ ฐานข้อมูลระบบคลาวด์, การเรียนรู้โดยเซิร์ฟเวอร์, การเรียนรู้และเทคโนโลยีอัจฉริยะ IOT, เว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, E-Book, หลักสูตรออนไลน์

โซนศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Learning & Technology) จัดแสดงหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์, ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

และโซนสำนักงานอัจฉริยะ ( Smart Office) จัดพื้นที่เป็น Co-Working Space, Business-Tech

รวมทั้งเปิดเวทีสัมมนากว่า 50 หัวข้อ อาทิ การสื่อสารการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม AI/AR, หัวข้อ Active Learning “Pick Me Up”, หัวข้อ นวัตกรรมการบริหารสู่สถานศึกษาคุณภาพ และ หัวข้อ Future of Education โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากต่างประเทศ เป็นต้น

NCC-5

นอกจากนั้น ยังเปิดเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์ “MRT SUMO ROBOT Competition 2024” จำนวน 2 รุ่นคือ รุ่นประถมศึกษา อายุระหว่าง 8 – 13 ปี และรุ่นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ระหว่างอายุ 13 – 18 ปี เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติในรายการแข่งขัน 11th International Youth Robot Competition (IYRC) 2024

สำหรับงาน OEM Manufacturer & e-BIZ Expo 2023 เนื่องจากกลุ่มผู้รับจ้างผลิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมายาวนาน ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก ทำให้ไทยกลายเป็นฐานรับจ้างผลิตระดับโลก จึงได้จัดงานนี้เพื่อเป็นพื้นที่นำเสนอแนวคิดการพัฒนาและผลิตสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือตราสินค้าของตัวเอง ภายในงานประกอบด้วยการรวบรวมบริการรับช่วงผลิตสินค้าจากโรงงานรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ในทุกหมวดสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม ทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถมั่นใจได้ทั้งคุณภาพ และมาตรฐาน และสินค้าด้านระบบ e-Commerce, บรรจุภัณฑ์, ระบบการขนส่ง รวมไปถึงการจัดการสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) และการหาพันธมิตรทางธุรกิจ

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษ 2 โซน คือโซน TeC Market Consultant เพื่อให้คำปรึกษาด้านการขาย พร้อมเทคนิคการเจาะตลาดเพื่อนบ้าน เช่น จีน เวียดนาม และฮ่องกง และโซนจดเครื่องหมายการค้าฉบับเร่งด่วนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยลดเวลาดำเนินการ ลดภาระผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสทางการค้า โดยใช้เวลาดำเนินการเพียง 3 เดือน จากปกติ 6 เดือน นอกจากนั้นยังเปิดเวทีการสัมมนาความรู้ในหัวข้อ ทิศทาง Logistic ที่เติบโตควบคู่กับธุรกิจการค้าออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้ยังเป็นการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจการค้าระหว่างผู้ค้ากับผู้บริโภคโดยตรงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (B2C e-Commerce) โดยคาดว่าในปี 2566 จะขยายตัวราว 4-6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 606,000 – 618,000 ล้านบาท

“เอ็น.ซี.ซี.มองเห็นทิศทางของเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน ดังนั้นการจัดงานทั้ง 3 งาน จึงเท่ากับเปิดพื้นที่เพื่อนำเสนอการสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ในเชิงธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 10,000 คน สร้างมูลค่าทางการตลาดและเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินราว 300 ล้านบาท” นายสุรพล กล่าว” นายสุรพล กล่าว

NCC-3

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้สนับสนุนการจัดงาน OEM Manufacturer Expo 2023 มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปีนี้ได้นำผู้ประกอบการในกลุ่มรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาร่วมจัดแสดงสินค้า ซึ่งครอบคลุมสินค้าทุกประเภท อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเสริม อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และแพ๊คเกจ อุตสาหกรรมโรงงานที่ผลิตแบรนด์ อุตสาหกรรมสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนอยู่ในกลุ่มที่มีความต้องการสูงในท้องตลาด และเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ประการที่ต้องการสินค้าจำหน่ายภายใต้แบรนด์ของตนเองนั้น สามารถทำได้ง่าย และยังได้สินค้าคุณภาพสูงจากผู้รับจ้างผลิตชั้นนำของประเทศไทยด้วย

NCC-4

ดร. ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและการจัดประชุมทั่วโลกและของไทย ได้ฟื้นตัวและกลับสู่สภาวะแทบจะเป็นปกติ ในปีนี้ ทีเส็บให้การสนับสนุนงานแสดงสินค้ามากกว่า 45 งาน ที่มีกำหนดจัดในประเทศไทย และในปี 2567 คาดการว่าจะมีงานขอรับสนับสนุนมากกว่า 60 งาน ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางการค้าสำหรับประเทศไทยในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลก สำหรับการสนับสนุนงาน “EdTeX 2023” และงาน “OEM Manufacturer Expo 2023” นับเป็นงานใหญ่ประจำปี และเป็นงานแสดงสินค้าที่อยู่ในความในความสนใจจากผู้ประกอบการ ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านการศึกษา ธุรกิจการค้า รวมถึงสินค้าในกลุ่มรับจ้างผลิต ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย และยังช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรรม 3 งานใหญ่ ได้แก่ งานแสดงนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ หรือ ASEAN Tools Expo 2023 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา “EdTeX 2023” และงาน “OEM Manufacturer & e-BIZ Expo 2023” ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2566 ณ ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

banner Sample

Related Posts